Gespecialiseerde websites kunnen een eerste idee geven van de marktprijzen.


Als zodanig is deze eerste benadering relevant.


Echter, als u het hierbij laat, loopt u het risico dat u de prijs van uw onroerend goed niet nauwkeurig kunt schatten. Deze eerste benadering kan zelfs misleidend zijn als u niet in staat bent om de factoren die leiden tot afwijkingen, te interpreteren, te analyseren en vooral te corrigeren.


Daarom vertellen deze websites u altijd dat u een professional moet inschakelen om bij u thuis te komen om uw woning te laten taxeren.


Bovendien is een online taxatiewebsite beperkt in zijn vermogen om:


  • de staat van het gebouw, inclusief eventuele verslechteringen of structurele afwijkingen, in te schatten.
  • de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en de gebruikte bouwmaterialen te beoordelen.
  • de ligging van het pand in relatie tot de omgeving, inclusief de nabijheid van buren, wegen, enz. te evalueren.
  • het aspect van het onroerend goed te beoordelen in relatie tot de specifieke geografische locatie, zoals het omringende landschap, de mogelijkheden van het gebied voor toekomstige ontwikkeling, enz.

Dit werk kan alleen gedaan worden via een bezoek ter plaatse door een deskundige.


Doe de test. Selecteer 3 verschillende online taxatiewebsites. Voer het adres in van het onroerend goed dat u wilt taxeren en vergelijk de resultaten. U zult al snel merken dat de gemiddelde, maximale en minimale prijzen voor een bepaald adres per website erg kunnen verschillen. Maar waarom zijn er zulke prijsverschillen?


Ten eerste gebruiken sommige websites de prijzen van onroerende goed dat daadwerkelijk verkocht is, terwijl andere websites een marktprijs bepalen op basis van prijzen van onroerend goed dat momenteel te koop staat. Aangezien de subjectieve waarde van eigendommen erg hoog kan zijn, kunnen de verkregen resultaten snel misleidend zijn.


Daarnaast, om de prijzen te bepalen, heeft elke website zijn eigen algoritme waarmee het, volgens zijn methodologie, zijn eigen marktprijs kan bepalen. Nu is het moeilijk om te bepalen welke website het juiste algoritme heeft en in hoeverre deze cijfers verder bewerkt zijn.


Tot slot geven sommige websites een nettoverkoopprijs (wat de verkoper daadwerkelijk in zijn zak steekt) en andere een prijs inclusief makelaarskosten (nettoverkoopprijs + kosten voor het op de markt brengen van het onroerend goed). Makelaarskosten variëren gemiddeld van 2 tot 5%, afhankelijk van de specifieke aard van het onroerend goed in kwestie. Als u niet corrigeert voor deze verschillen kunt u snel een aanzienlijke fout maken in de verkoop- of aankoopprijs van uw onroerend goed.


Een onroerendgoedprofessional beschikt over de vaardigheden om deze gegevens opnieuw te verwerken om de echte marktprijs van uw onroerend goed te bepalen.


Advies: Laat u niet misleiden door de taxaties die websites online leveren, ook al zijn deze goed bedoeld. Ze kunnen u vaak op een dwaalspoor brengen in plaats van u accurate informatie te geven.Alle artikelen en afbeeldingen blijven eigendom van France Pro Consult en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.