Sommige clausules verdienen namelijk onze volledige oplettendheid.

 

Wat kunt u voorzien als opschortende voorwaarde?

De voorlopige koopakte bevat in het algemeen voorwaarden volgens welke de verkoop pas definitief kan zijn, wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Dit worden de opschortende voorwaarden genoemd. De meest voorkomende opschortende voorwaarden zijn de volgende:

 

  • het verkrijgen van een lening maakt bijvoorbeeld deel uit van de klassieke voorwaarden. Het gaat om de maximale termijn die u heeft om uw financiering rond te krijgen. Let op dat u niet een te korte termijn inplant hiervoor!
  • de opschortende voorwaarde van de verkoop van een ander eigendom kan ook worden voorzien. Dat betekent dat de verkoop alleen door kan gaan wanneer de koper zijn eigendom heeft verkocht; de verkoopprijs dient als financiering van de nieuwe aankoop.
  • de uitvoering van werkzaamheden die door de verkoper verricht moeten worden voor de definitieve verkoop, kan ook deel uitmaken van de voorwaarden.
  • het verkrijgen van een bouwvergunning wanneer het een te bebouwen terrein betreft.

Het is belangrijk om te vragen aan degene die de voorlopige koopakte opstelt, om deze aan te passen aan de verschillende voorwaarden. Hij zal redelijke termijnen vaststellen voor de uitvoering van deze voorwaarden.


Waarom moet u de technische diagnoses goed lezen?

Voordat u zich definitief vastlegt, is het van groot belang dat u de uitkomsten van de verschillende onroerendgoed-diagnoses bestudeert. Dat kan u helpen anticiperen op toekomstige uitgaven en deze inplannen in uw financiering.

 

De kosten voor werkzaamheden kunnen soms grote bedragen vertegenwoordigen. De rioolzuivering conform de voorschriften brengen, kan de rekening flink peperen. U moet dus oplettend zijn! Neem de tijd om de documenten goed te lezen. Hoe dan ook, op het moment dat u de voorlopige koopakte tekent, moet u normaal gesproken al door de verkoper geïnformeerd zijn over de staat van het eigendom dat u koopt.


Welke verificaties moet u uitvoeren voor een aankoop in mede-eigendom?

Bij het kopen van een kavel in mede-eigendom moet de verkoper bepaalde documenten met betrekking tot het mede-eigendom overhandigen, uiterlijk bij de ondertekening van de voorlopige koopakte. Bestudeer het reglement van mede-eigendom en de bijbehorende wijzigingen aandachtig; dit geeft u informatie over wat u wel en wat u niet mag doen.

 

De notulen van de laatste drie algemene ledenvergaderingen kunnen bekeken worden, evenals de afrekeningen van lasten. Als u van plan bent om te verhuren, dan kan dit een impact hebben op uw rendement. Let er ook op of er werkzaamheden zijn aangenomen! Als de wettelijke verdeling van werkzaamheden geen rekening houdt met degene die deze heeft aangenomen, verdient het de voorkeur om een andere verdeling in de voorlopige koopakte op te nemen, te weten:

 

  • werkzaamheden die zijn aangenomen voor de verkoopbelofte blijven volledig voor rekening van de verkoper;
  • werkzaamheden die zijn aangenomen tussen de verkoopbelofte en de verkoopakte zijn voor rekening van de koper, als de verkoper hem de volmacht geeft om in zijn plaats de algemene ledenvergadering bij te wonen (en dit ongeacht zijn stem).

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.