Verkoper/familie verstrekt hypotheek aan koper

France Pro Consult - Uitsluitend en overal in Frankrijk

 

Hieronder kunt u lezen hoe een verkoper, Frans of Nederlands, gedeeltelijk de aankoop, door u, van zijn Franse woning kan financieren door middel van het verstrekken van een hypotheek aan u. Uiteraard kan deze mogelijkheid ook aangeboden worden door bijvoorbeeld familieleden.

In verband met:

 • De huidige conjunctuur;
 • Het gedrag van banken ten aanzien van het financieren van onroerend goed in het buitenland. Banken hebben nog een lange weg te gaan in hun poging meer klantgericht te worden;
 • Het lage deposito: spaargeld vastzetten op een deposito wordt steeds minder populair, dit komt vooral door de lage spaarrente.

Kunnen ook een of meerdere van uw familieleden of vrienden u geld lenen zonder enkel risico te lopen. 

Deze dienst betreft veel mensen die zich in verschillende situaties bevinden:

 

  • Kopers die op zoek zijn naar een banklening die soms moeilijk of zelfs onmogelijk te verkrijgen is.
  • Kopers die een eigendom willen financieren en die van plan zijn om dit voortijdig af te betalen zonder kosten.
  • Verkopers die op zoek zijn naar een koper die soms moeilijk te vinden is.
  • Verkopers die hun eigendom tegen een goede prijs willen verkopen.

Voor al deze mensen bestaat er een financieringsoplossing die tegenwoordig erg interessant is: Verkoper verstrekt hypotheek aan koper.

 

Als de koper een huis in de verkoop heeft, geld verwacht van een erfenis, etc.; wanneer dit kapitaal eenmaal beschikbaar is, kan de koper een gehele of gedeeltelijke vroegtijdige afbetaling doen aan de verkoper, zonder boetes.

De verkoper van een onroerendgoed-eigendom verleent een hypotheek aan zijn koper. Deze hypotheek kan zijn:

 • Alleen voor een gedeelte van het bedrag. Het is altijd mogelijk om aan de koper te vragen om een deel van de rente meteen te betalen (bijvoorbeeld 25% van de waarde tijdens de ondertekening, of meer) en een rente voor het restant van de prijs.
 • Over het geheel van de looptijd of zelfs over een beperkte looptijd, waarna aan de koper gevraagd wordt om een banklening te vinden om de overbrugging van de financiering op zich te nemen. Dit zorgt voor erg nuttige betalingsmogelijkheden bij bepaalde aankopen.

Het heeft de voorkeur om betalingsmogelijkheden te verlenen aan een koper om de overdracht mogelijk te maken, terwijl er tegelijkertijd garanties en betalingstermijnen worden vastgesteld. Veel overdrachten lopen stuk vanwege gebrek aan flexibiliteit en vanwege overdreven starheid in het verkoopproces.

In het licht van een bankencrisis moeten mensen de voordelen inzien van het ‘zelf een bank worden’. Hiermee kunt u namelijk zelf het bedrag van de rentes ontvangen, in plaats van de bank.

Ongeacht de wijze waarop de betaling georganiseerd wordt, is het van groot belang dat het bedrag van de toegekende lening, de looptijd van de afbetaling, het bedrag van de rente en de verschafte garanties duidelijk vermeld staan in de verkoopakte.

Behalve de voordelen die al vermeld zijn op deze pagina, is het belangrijk om te vermelden dat maandelijkse afbetalingen aan de bank altijd hoger zijn dan de afbetalingen van een verkoperslening (particuliere verkoper). Dit vanwege het feit dat banken contractueel bijbehorende kosten opnemen in de afbetalingen, te weten dossierkosten, verschillende commissies, kosten van bepaalde garanties, etc.

Wonderlijk genoeg is deze situatie erg voordelig voor zowel de verkoper als de koper.

Conclusie: als u niet meer gegijzeld wilt worden door de bank, wees dan creatief!