Bij een onroerendgoedtransactie betreffende een woning in mede-eigendom brengt de beheerder overdrachtskosten in rekening om de noodzakelijke procedures voor de verandering van eigenaar uit te voeren. Het is de verkoper die dit bedrag bij de verkoop moet betalen.

 

Wat zijn de overdrachtskosten?

Wanneer de verkoop van een onroerend goed betrekking heeft op een kavel in mede-eigendom, kan de beheerder die belast is met het beheer van het gebouw zogenaamde overdrachtskosten in rekening brengen. Deze kosten worden in rekening gebracht voor de registratie van de overdracht, d.w.z. de verandering van eigenaar van de woning. Ze worden in het algemeen afgetrokken van de verkoopprijs op de dag dat de authentieke akte wordt ondertekend. Bij de huidige stand van de wetgeving is er echter geen rechtsgrondslag voor het in rekening brengen van deze overdrachtskosten bij een eigendomsoverdracht. Het is echter een gangbare praktijk waarmee mede-eigenaars impliciet instemmen op algemene vergaderingen. Opgemerkt wordt dat de beheerder de verkoop kan bevriezen of een strafrechtelijke procedure kan beginnen wanneer een verkoper weigert deze overdrachtskosten te betalen.

 

Overdrachtskosten aan de beheerder: wie betaalt?

Overdrachtskosten betreffen speciale en individuele diensten, waarvoor specifieke prijzen gelden, die niets te maken hebben met de facturering van gebruikelijke beheersdiensten van een mede-eigendom. Het is de verkoper die de overdrachtskosten moet betalen bij de verkoop van de woning. De beheerder van het mede-eigendom stuurt hem dus een factuur op het moment van de overdracht, die overeenkomt met de stappen en handelingen die hij moest verrichten om de verandering van eigenaar te bewerkstelligen. Deze door de beheerder gefactureerde overdrachtskosten bedragen gemiddeld 150-800 euro, wat een niet te verwaarlozen bedrag is. Het is dus raadzaam om u ervan te verzekeren dat deze kosten in het reglement van mede-eigendom zijn opgenomen. Bovendien is het nuttig om vooraf te weten wat de beheerder daadwerkelijk in rekening brengt bij de verkoop van het onroerend goed. Zo kan de verkoper dit bedrag eventueel doorberekenen in de verkoopprijs, of het argument van de overdrachtskosten aanvoeren tijdens de onderhandelingen met een nieuwe koper.

 

Documenten die de beheerder verplicht moet verstrekken

Om de verkoop van onroerend goed in een mede-eigendom plaats te laten vinden, moet de notaris beschikken over een aantal documenten betreffende het onroerend goed en het mede-eigendom, en deze informatie en documenten zijn afkomstig van de beheerder. De verkoper moet eerst een vragenlijst invullen die hij vervolgens naar de beheerder stuurt, daarna vraagt de notaris ook een vooraf gedagtekende verklaring die moet worden opgesteld vóór de ondertekening van het voorcontract, en ten slotte vraagt hij een gedagtekende verklaring die moet worden opgesteld vóór de ondertekening van de definitieve verkoopakte. De beheerder is dus verplicht om deze documenten te verstrekken, want de verkoop kan niet worden voltooid als deze documenten niet in het bezit zijn van de notaris. Het opstellen/leveren van deze documenten wordt systematisch gefactureerd door de beheerder.

 

Welke informatie bevatten de vooraf gedagtekende verklaring en de gedagtekende verklaring?

De voorafgaande gedagtekende verklaring en de gedagtekende verklaring, die verplicht door de beheerder moeten worden overgelegd en verstrekt, bevatten zeer nauwkeurige informatie:

 

  • De kosten die de verkoper eventueel nog verschuldigd kan zijn, dat wil zeggen de invorderbare voorschotten voor voorgaande boekjaren en de invorderbare voorschotten voor uitgaven die niet in de voorlopige begroting zijn opgenomen, alsmede de werkzaamheden waartoe de algemene vergadering heeft besloten maar die nog niet zijn uitgevoerd, en de verschuldigde voorschotten.

  • Bedragen die het beheer van mede-eigenaars mogelijk verschuldigd is aan de verkopende mede-eigenaar voor de kavel.

  • De bedragen die de nieuwe mede-eigenaar eventueel verschuldigd is voor de aanvulling van nog niet vervallen voorschotten en voorzieningen binnen en buiten de voorlopige begroting.


Kan ik weigeren de overdrachtskosten te betalen?

U moet weten dat het mogelijk is om de betaling van overdrachtskosten aan de beheerder van het mede-eigendom te weigeren, maar alleen wanneer deze kosten ongerechtvaardigd zijn. Dit betekent dat u deze kosten in bepaalde gevallen kunt aanvechten:

 

  • Als de kosten niet zijn voorzien in het reglement van mede-eigendom.

  • Als er voor deze kosten niet is gestemd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. U kunt de beheerder van het mede-eigendom om een bewijs vragen dat de clausule betreffende de overdrachtskosten door de mede-eigenaars is aanvaard. Indien dit niet het geval is, is de clausule niet van toepassing. 

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.