Verkoop / Aankoop overdracht tussen familieleden

France Pro Consult - Uitsluitend en overal in Frankrijk

Uw vastgoed verkopen aan een familielid

Het is mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, uw goed aan een familielid te verkopen. In een familiecontext moet men aan enkele regels voldoen zodat de belastingdienst noch de andere erven benadeeld worden.

 

Waarom zou u uw goed aan een familielid willen verkopen?

 

Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn.

 

 • Uw kinderen of kleinkinderen kunnen, tegen een mooie of zelfs gunstige prijs, van het huis genieten.
 • Uw huis, vol met herinneringen, blijft in de familie.
 • Uw kind wenst het ouderlijk huis te kopen.

Wie is precies een familielid?

 

Het begrip « familielid » wordt in dit geval beperkt tot een naast familielid: vader, moeder, broer, zus, zoon, dochter, kleinkinderen, zwager, schoonzus en daarnaast de aangetrouwde familieleden ofwel partners van deze personen.

 

Verkoopt u uw huis aan bijvoorbeeld de broer van uw echtgenoot (uw zwager), dan wordt deze persoon als een familielid beschouwd.

 1. De prijs
  De prijs moet een redelijke marktprijs zijn. Wanneer de prijs onder de marktwaarde ligt, dan kan de verkoopoverdracht als een vermomde schenking gezien worden. Om deze reden is het dan ook belangrijk dat de prijs van het goed overeenkomt met de marktwaarde zodat de verkoop van een onroerend goed aan een kind niet beschouwd wordt als een schenking.

  Wanneer u een goed aan een naaste verkoopt tegen een prijs die ver onder de huidige marktwaarde ligt, zal dit verdenkingen opwerpen bij de Belastingdienst. Het gevolg hiervan kan zijn dat uw naaste als koper schenkingsrechten verschuldigd is, als het goed onder de marktwaarde verkocht is.

  Daarom is het verstandig om uw goed door een expert te laten taxeren. Op deze manier wordt de marktwaarde van uw goed vakkundig vastgesteld en bevestigd.

 2. Het voorkeursrecht

  Het voorkeursrecht van de gemeente blijft ook van toepassing bij een verkoop aan een familielid. Het Franse Hoge Gerechtshof heeft bevestigd dat de verkoop aan een familielid geen uitzondering maakt op een eventueel voorkeursrecht van de gemeente.

  De notaris zal de intentie om het goed te verkopen aan de desbetreffende gemeente doorgeven waarbij een risico bestaat dat de verkoop niet door kan gaan. De verkoper kan dan de verkoop zelfs niet meer stopzetten, mocht de gemeente gebruik maken van het voorkeursrecht.

De verkoop van een onroerend goed aan een kind kan een delicate aangelegenheid zijn als u ook nog andere kinderen heeft.

De verkoop van een goed met vruchtgebruik aan een kind kan gezien worden als een vermomde schenking. Het vruchtgebruik beëindigt bij overlijden van de vruchtgebruiker, waarna de blooteigendom eigenaar de nieuwe eigenaar wordt.

De verkopende ouder hoeft niet te verhuizen en het kind of de kinderen die het goed kopen, worden volledig eigenaar bij overlijden van de ouder.

Wanneer het eigen huis aan een van de kinderen verkocht wordt, kan dit aanleiding geven tot conflicten binnen het gezin, vooral wanneer een deel van de erven zich benadeeld zal voelen.

Nota bene: De belastingdienst is erg oplettend bij een verkoop aan kinderen.

De verschillende stappen

Het betreft een verkoop van onroerend goed net als een « normale verkoop » en er zal dus een technische controle uitgevoerd moeten worden en de overdracht dient bij een notaris volbracht te worden.

Tot slot: woning verkopen aan kind of kinderen

Uw woning aan een kind of kleinkind verkopen kan op meerdere manieren. In alle gevallen zult u langs de notaris moeten.