De VERKOPER heeft zijn huis in de verkoop gezet. Nadat de verkoopbelofte is ondertekend, trekt de KOPER zich terug.

 

De VERKOPER wil weten of hij de 10.000 euro die als garantie is gestort, kan ontvangen.

 

Het is gebruikelijk om tijdens de ondertekening van een verkoopbelofte tussen 5 en 10% over te maken als vergoeding voor het vastleggen/blokkeren. Dit is een variabel bedrag, waarover onderhandeld kan worden. Deze vergoeding dient vooral om de oprechtheid van de koper aan te tonen, namelijk zijn verplichting.

 

Heeft hij het recht om zich terug te trekken? Hij kan zich terugtrekken tijdens de terugtrekkingstermijn of wanneer hij niet kan voldoen aan de opschortende voorwaarden, dat wil zeggen wanneer hij er niet in slaagt om een lening af te sluiten bij een bank. In die gevallen neemt de koper zijn waarborgsom terug. Daarentegen, als hij niet het nodige heeft gedaan om aan de voorwaarden te voldoen, om duidelijk te zijn: als hij bijvoorbeeld geen lening heeft aangevraagd bij een bank, of wanneer hij simpelweg geen zin meer heeft om het huis te kopen, dan wordt hij aansprakelijk gesteld.

 

In die situatie legt de notaris de gevolgen uit van de nalatigheid van een van de partijen of van de weigering om zonder reden te ondertekenen. Wanneer zij onderhands geen overeenstemming bereiken, dan is het aan de rechter om te beslissen aan wie deze vergoeding moet worden overgemaakt. Dit gaat dus niet automatisch. In alle gevallen geeft de terugtrekking reden tot het betalen van enkele honderden euro’s, voor de terugbetaling van de administratieve kosten en voor de vergoeding van de notaris voor het uitgevoerde werk.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.