De waarde van uw onroerend goed laten taxeren is een cruciale stap voor het slagen van uw verkoop. Er bestaan verschillende manieren om een onroerendgoedtaxatie te verkrijgen. Sommige zijn gratis, andere tegen betaling.
Verschillende dienstverleners (notarissen, makelaarskantoren, deskundigen) of online diensten kunnen u helpen. Ontdek alle oplossingen voor het verkrijgen van een taxatie van uw appartement of huis en onze adviezen om deze oplossingen welbewust te gebruiken.

 

Elk onroerend goed is uniek en moet nauwkeurig bestudeerd worden

Er bestaan verschillende sites over onroerendgoedprijzen die het u mogelijk maken om een eerste idee te krijgen van de huizenprijzen in uw geografische sector. Echter, om een veel nauwkeurigere taxatie van uw onroerend goed te krijgen, volstaat het niet alleen om de gemiddelde globale prijs per vierkante meter toe te passen op het oppervlakte van uw appartement of om de gemiddelde verkooprijs van een huis te gebruiken. Elk onroerend goed is uniek, al was het maar door zijn ligging.


Zelfs twee identieke appartementen in hetzelfde flatgebouw zijn niet op precies dezelfde plek gevestigd (niet dezelfde verdieping, niet dezelfde belichting, etc.). Er bestaat dus een grote verscheidenheid aan criteria die onderzocht moeten worden om de werkelijke waarde van een appartement of huis vast te kunnen stellen.


Voor het laten taxeren van uw huis of appartement moet u zich dus richten tot diegenen die ervaring hebben met deze taxaties en tot diegenen die toegang hebben tot nauwkeurige informatie over voorgaande verkopen op uw lokale onroerendgoedmarkt.

 

Gratis online sites voor het taxeren van een huis of appartement

Sinds enkele jaren bestaan er veel gratis online sites voor onroerendgoedtaxaties. De meerderheid van deze sites baseert zich op databases die veel informatie verenigen over de gerealiseerde verkopen in een nabij verleden.


Zo kunnen zij u een prijsklasse geven voor uw woning, zonder deze te bezichtigen. Hoe meer vergelijkbare verkopen er zijn in uw geografische sector, hoe nauwkeuriger deze online taxaties zullen zijn.


Bijvoorbeeld: de prijs van een studio in Parijs schatten zal eenvoudiger zijn voor online diensten dan de precieze waarde geven van een architectenhuis in een stad met minder dan 50.000 inwoners.

 

Onroerendgoedtaxaties van notarissen zijn het meest betrouwbaar

Notarissen zijn de personen die alle onroerendgoedtaxaties registreren en officieel bekrachtigen. Zij vorderen de onroerendgoedbelasting in over een verkoop voor de Staat. Notarissen zijn dus de aangewezen personen om de werkelijke waarde te kennen van onroerende goederen in de stad of in de regio waar zij werkzaam zijn. De waardeschatting van een notaris van uw huis of appartement kan op twee verschillende manieren plaatsvinden. De notaris kan u een “taxatiecertificaat of waarde-advies” bezorgen. Hij taxeert uw onroerend goed dan door zich te baseren op een methode die elke woningaudit uitsluit. Of de notaris bestudeert de handelswaarde van uw onroerend goed erg nauwkeurig tijdens een gedetailleerde taxatie.


Hij deelt u vervolgens verschillende elementen mee, zoals voorbeelden van vergelijkbare transacties. Om een waarde accuraat vast te stellen, hebben notarissen toegang tot de database BIEN voor de regio Ile-de-France en de database PERVAL voor de provincie.


Deze databases bevatten alle informatie over onroerendgoedtransacties en worden gebruikt voor statistische gegevens van de notarisprijzen-INSEE.

 

Makelaarskantoren taxeren uw woning gratis

Makelaars bieden ook aan om uw huis of appartement te onderzoeken om u te adviseren over een aangepaste verkoopprijs. De meerderheid van de makelaarskantoren biedt gratis taxaties van huizen aan.

Voor hun is dat een middel om een verkoopmandaat te krijgen. U moet dus oplettend en waakzaam zijn, omdat sommige makelaars er niet voor terugdeinzen om de geschatte prijs van uw onroerend goed opzettelijk te overdrijven met als doel om u een verkoopmandaat met hem te laten ondertekenen in plaats van met een concurrent.

 

Niets staat u in de weg om taxaties uit te laten voeren door andere makelaars. Zo krijgt u meerdere adviezen en kunt u hieruit een correct gemiddelde berekenen. Het niveau van kwaliteit en nauwkeurigheid van de taxatie van een makelaar kan u helpen om uw makelaarskantoor te kiezen voor de verkoop of om te besluiten om uw woning zelf te verkopen. Dit maakt het mogelijk om een eerste contact te leggen en om de deskundigheid van de makelaar in te schatten.

 

Bestudeert u zelf uw lokale onroerendgoedmarkt om een correcte prijs te bepalen?

Ongeacht het middel waarmee u een of meerdere taxaties verkrijgt voor uw onroerend goed, het is aan u en aan u alleen om te beslissen over de prijs waartegen u uw onroerend goed wilt verkopen.


Tussen deze verschillende taxaties gaat het niet om het kiezen van de hoogste en daarmee voor u de meest interessante taxatie. Nee, het gaat erom dat u in staat bent om uw prijs verstandig vast te stellen, zodat u een optimale verkoop kunt realiseren.


Dat betekent een snelle verkoop in de juiste omstandigheden voor u. Behalve de adviezen van de verschillende deskundigen in de sector, kunt u ook ontdekken tegen welke prijs u uw woning kunt verkopen door zelf de lokale onroerendgoedmarkt te bestuderen. Immers, om kopers aan te trekken, volstaat het op een van de beste aanbiedingen te doen voor het type woning dat u verkoopt in uw geografische sector.


Door de prijzen van de onroerendgoedadvertenties van concurrerende verkopers te bestuderen, kunt u al een goed beeld krijgen van uw positionering.


U moet echter niet vergeten dat de prijzen in de advertenties meestal een stuk hoger zijn dan de werkelijke verkoopprijzen… Om kopers aan te trekken voor uw woning in plaats van de woning van de buren, moet uw prijs aantrekkelijker zijn dan de prijzen in de advertenties van huizen die niet verkocht worden en die maanden, soms zelfs jaren op de huizensites blijven staan.

 


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.