Let op: de tijden zijn aan het veranderen.

De Elan-wet bepaalt een verhoging van de strafmaatregelen en financiële maatregelen tegenover verhuurders die geen rekening houden met de geldende voorschriften, zoals degenen die hun gemeubileerde toeristenwoning niet registreren in een gemeente waar dat verplicht is gesteld. Zij riskeren in de toekomst een boete van 5.000 euro, in plaats van de huidige boete van 450 euro. In de gemeentes waar de voorschriften over de verandering van gebruik van toepassing is, zal de verhuurder ook zijn hoofdverblijf niet meer dan 120 dagen mogen verhuren tijdens hetzelfde kalenderjaar.


Behalve in het geval van een werkverplichting, vanwege gezondheidsredenen of in het geval van overmacht. Als hij deze grenswaarde overschrijft zonder een geldige reden, dan loopt hij risico op een boete van 10.000 euro. Hetzelfde geldt in het geval dat de gemeente hem vraagt om een verhuurspecificatie en hij deze niet binnen de termijn van een maand overhandigt.


De Elan-wet vergeet ook de seizoenverhuurplatformen niet; die hebben voortaan de verplichting om verhuur boven de 120 dagen per jaar te blokkeren, wanneer de gastheer heeft aangegeven dat de gemeubileerde toeristenwoning zijn hoofdverblijf is. In geval van niet-naleving van deze verplichting riskeren de platformen voortaan een boete van 50.000 euro per woning.


Ten slotte, in de gemeentes waar het seizoenverhuur een voorafgaande verklaring eist, die onderworpen is aan de registratie, krijgen de platformen die dit nummer niet in hun advertenties vermelden, een boete van 12.500 euro per woning.

 


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.