Schoorsteenvegen is niet alleen noodzakelijk om ongevallen en brand te voorkomen, het is ook wettelijk verplicht en wordt door de verzekeringsmaatschappijen vereist. De vergoeding van een schadegeval kan immers worden verminderd als het schoorsteenkanaal niet goed is onderhouden! Wetgeving, onderhoudstermijnen, risico’s: hier leest u alles wat u moet weten om in overeenstemming te zijn wat betreft het vegen van uw schoorsteen en uw opstal- en inboedelverzekering.

 

Is het vegen van schoorstenen verplicht?

Wettelijk is het vegen van schoorstenen verplicht. Deze verplichting is vastgelegd in de gezondheidsvoorschriften van elk departement of elke gemeente. Deze voorschriften kunnen worden geraadpleegd op de prefecturen of gemeentehuizen.

Afhankelijk van het departement in kwestie kan het verplicht zijn de schoorstenen één of twee keer per jaar te vegen, waarvan één keer tijdens de gebruiksperiode. Om te weten te komen welk voorschrift uw gemeente hanteert voor het vegen van schoorstenen, neemt u contact op met uw gemeente!

 

Het vegen van de schoorsteen moet ook worden uitgevoerd door een erkende vakman of een gekwalificeerd bedrijf, die de bewoner van de woning een certificaat van schoorsteenvegen zal overhandigen.

Als algemene regel bevelen verzekeraars aan één keer per jaar de schoorsteen te vegen, maar zij mogen dit verplichte onderhoud niet in hun algemene voorwaarden vermelden. Lees dus aandachtig uw contract door, om te weten welke eisen uw opstal- en inboedelverzekering stelt met betrekking tot het schoonmaken van uw schoorsteen!

 

Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de schoorsteenkanalen?

De wetgeving is zeer duidelijk op het gebied van het vegen van schoorstenen: het onderhoud van schoorstenen en rookkanalen valt onder de verantwoordelijkheid van degene die ze gebruikt.

 

Zo moet een huurder zijn schoorsteen laten vegen en regelmatig controleren of de rookkanalen van zijn schoorsteen schoon zijn. De verplichting voor huurders om schoorstenen te vegen is overigens opgenomen in het huurcontract voor woningen met een schoorsteen.

Voor verhuurders-eigenaren is het ook verplicht om na het vertrek van elke huurder te controleren of de schoorsteen goed werkt en of de rookkanalen in goede staat zijn.

 

Wanneer moet u uw schoorsteen laten vegen?

Hoewel het vegen van schoorstenen minstens één keer per jaar verplicht is, vereisen sommige installaties een regelmatiger onderhoud om hun goede werking te verzekeren.

Het wordt ook aanbevolen om uw schoorsteen één keer tijdens de stookperiode – in de winter – en één keer daarvoor te laten vegen, om er zeker van te zijn dat de rookkanalen in goede staat zijn vóór de koude periode.

 

Frequentie van het schoorsteenvegen volgens het type installatie

In alle gevallen raden wij u aan om uw schoorsteen minstens twee keer per jaar te laten vegen en om de staat van uw installatie regelmatig te controleren, evenals de staat van de rookkanalen. Als u in een koude streek woont of als u uw schoorsteen intensief gebruikt, dan wordt een derde jaarlijkse schoorsteenveegbeurt aanbevolen.

 

Waarom is dit nodig? de risico’s die u loopt in het geval van vergeten of nalaten.

Het vegen van schoorstenen is een verplichte onderhoudshandeling: naast het waarborgen van de goede werking van de schoorsteen, het verminderen van de uitgestoten vervuiling en van het verbruik van brandstof en het optimaliseren van de trek van het rookkanaal, is schoorsteenvegen ook essentieel voor het voorkomen van ongevallen!

Naast branden die te wijten zijn aan slecht onderhoud van het schoorsteenkanaal, is koolmonoxidevergiftiging het grootste risico bij het niet (laten) uitvoeren van het schoorsteenvegen.

 

Elk jaar worden in Frankrijk gemiddeld 90 sterfgevallen en 5.000 koolmonoxidevergiftigingen geregistreerd. Schoorsteenvegen kan het risico op ongevallen aanzienlijk verminderen!

 

Hoeveel kost het vegen van een schoorsteen?

In het algemeen kost het vegen van een traditionele schoorsteen tussen de 40 en 80 euro, inclusief bescherming van de woning, reiniging en het schoonzuigen van het roet/schoorsteenzwart.

 

De prijs van het schoorsteenvegen hangt echter af van verschillende criteria:

 

 • De regio: schoorsteenvegen in de regio van Parijs zal bijvoorbeeld altijd duurder zijn dan in de provincies;
 • Het type verwarmingssysteem dat moet worden geveegd: traditionele schoorsteen, houtkachel of pelletkachel;
 • De mate van vervuiling van het rookkanaal, evenals de toegankelijkheid en de lengte ervan.

 

Kunt u zelf uw schoorsteen vegen?

Er bestaan twee soorten schoorsteenvegen:

 

 1. Mechanisch schoorsteenvegen, uitgevoerd door een vakman;
 2. Chemisch schoorsteenvegen, met behulp van een schoorsteenreinigingsblok.

 

Het chemisch of katalytisch schoorsteenvegen is in werkelijkheid een aanvulling op het mechanisch reinigen. De chemische producten in een schoorsteenreinigingsblok verzwakken namelijk de afzettingen die in het rookkanaal aanwezig zijn en vergemakkelijken zo het mechanisch reinigen door een vakman.

 

Daarentegen kan het gebruik van schoorsteenreinigingsblokken in geen geval het reinigen door een vakman vervangen! Bovendien bent u verplicht om een certificaat van schoorsteenvegen te verkrijgen, waarmee u aan kunt tonen dat uw schoorsteen naar behoren is onderhouden. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u een beroep doet op een gekwalificeerd bedrijf.

 

U kunt uw schoorsteen dus niet zelf vegen, maar wel zelf regelmatig onderhouden.

 

Let op: de schoorsteenreinigingsblokken kunnen uw schoorsteen en zijn materialen op termijn beschadigen: geef dus altijd de voorkeur aan mechanisch schoorsteenvegen, uitgevoerd door een erkende vakman.

 

De rol van het certificaat van schoorsteenvegen:

 

Hoewel het vegen van schoorstenen verplicht is, moet het ook worden uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd is door het Organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (Qualibat: de beroepsorganisatie voor de kwalificatie en classificatie van gebouwen). Een certificaat van schoorsteenvegen kan namelijk alleen door een vakman worden afgegeven en is van essentieel belang om aan te tonen dat uw schoorsteen goed onderhouden is.

 

Het certificaat van schoorsteenvegen moet de volgende elementen bevatten:

 

 • Een verklaring dat het rookkanaal over de gehele lengte leeg is;
 • De frequentie van het vegen: jaarlijks of tweejaarlijks;
 • Alle vermeldingen die het mogelijk maken om het gereinigde rookkanaal te identificeren;
 • De eventuele geconstateerde afwijkingen of zaken die niet in overeenstemming zijn.

 

Dit certificaat wordt door verzekeringsmaatschappijen vereist in geval van brand, bijvoorbeeld veroorzaakt door een schoorsteenbrand. Met dit certificaat is het mogelijk om te bewijzen dat de schoorsteen of de kachel goed is gereinigd en dat de schade niet is veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud.

 

Goed om weten: de vakman of het bedrijf moet een kopie van het certificaat van schoorsteenvegen bewaren. In het geval dat u uw exemplaar verliest, kunt u hen dus om een fotokopie vragen om naar uw verzekeraar te sturen!

 

Schoorsteenreinigingsblok: wat vinden verzekeringsmaatschappijen hiervan?

Zoals we hebben gezien, is het mogelijk om uw schoorsteen zelf te onderhouden, met behulp van schoorsteenreinigingsblokken. De chemische werking van de schoorsteenreinigingsblokken is echter niet voldoende om de zuiverheid en de goede werking van een schoorsteen te waarborgen. Het is daarom noodzakelijk om een beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf!

 

Voor verzekeringsmaatschappijen wordt het chemisch schoorsteenvegen met een schoorsteenreinigingsblok ook niet erkend als een officieel goedgekeurde schoorsteenveegbeurt: in het geval van schade veroorzaakt door uw schoorsteen, riskeert u een vermindering van de in uw contract voorziene schadevergoeding.

 

Het enige schoorsteenvegen dat door de verzekeraars wordt aanvaard, is wanneer het wordt uitgevoerd door een bedrijf, met het overhandigen van een certificaat na de schoonmaakbeurt.

 

Soms wordt een certificaat aangeboden bij de aankoop van een schoorsteenreinigingsblok. Pas op, want verzekeringsmaatschappijen nemen deze certificaten niet in aanmerking, aangezien ze niet door een vakman zijn afgegeven!

 

Wat zijn de straffen voor een brand die wordt veroorzaakt door een schoorsteen die niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn is geveegd?

Wettelijk gezien is schoorsteenvegen verplicht en er wordt een straf voorzien in het geval dat de schoorsteen niet is geveegd. Als uw schoorsteen niet minstens één of twee keer per jaar wordt gereinigd, riskeert u een boete!

 

Voor verzekeraars, ook al zijn zij minder streng dan de wetgeving die van kracht is, is het schoorsteenvegen vaak bepalend voor het vergoeden van een schadegeval.

 

Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt in uw huis als gevolg van een slecht onderhouden rookkanaal, kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de verzekerde gedeeltelijk of geheel te betalen.

 

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk wanneer een schadegeval wordt veroorzaakt door een slecht onderhouden schoorsteen:

 

 1. De verzekeraar neemt de volledige schade op zich en vermindert de voorziene vergoeding niet;
 2. Op de vergoeding wordt een extra eigen risico ingehouden: dit kan een percentage van de voorziene vergoeding zijn of een vast bedrag;
 3. De verzekeraar weigert de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden: dan kan het zijn dat de vergoeding van de schade geheel voor rekening is van de verzekerde.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.