Voordat een woning wordt verkocht, is het noodzakelijk om een schoorsteenveegcertificaat voor de woning te verkrijgen. Naast brandpreventie maakt het schoonmaken van dit deel van de woning het mogelijk de verbrandingsinstallaties te controleren om zo de veiligheid van de bewoners te garanderen. Maar is dit verplicht? Wie is er verantwoordelijk voor? Hoe verkrijg je een schoorsteenveegcertificaat?

 

Schoorsteenvegen: is dit verplicht vóór de verkoop?

Ja, het vegen van schoorstenen is verplicht vóór elke verkoop van onroerend goed. Deze verplichting is vastgelegd in een verordening van de prefect of een gemeentelijk besluit en niet in een nationaal besluit.

 

In dit verband wordt het sterk aangeraden om jaarlijks twee machinale schoorsteenveegbeurten uit te voeren voor vaste brandstoffen (stookolie, hout, kolen, …). In het geval van gasverwarming daarentegen is één controle per jaar meer dan voldoende.

 

Het schoorsteenveegcertificaat moet absoluut worden afgegeven door een deskundige op het gebied van de inspectie van verbrandingsinstallaties om de ontvankelijkheid ervan te garanderen. Bewaar het vervolgens totdat uw verzekeringsmaatschappij erom vraagt.

 

Wees ervan bewust dat het niet laten vegen van verbrandingsinstallaties een schending is van de hygiënevoorschriften van woningen. Dit kan beschouwd worden als een overtreding.

 

Waarom moet de schoorsteen worden geveegd?

Een onjuiste reiniging van interne of externe schoorstenen kan leiden tot storingen evenals het vrijkomen van gassen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het vegen van verbrandingsinstallaties verwijdert roet en verbrandingsresten die zich op de muren van het schoorsteenkanaal bevinden.

 

Het regelmatig laten vegen van uw schoorsteen zorgt er enerzijds voor dat brand wordt voorkomen. Anderzijds vermindert deze handeling de kans op koolmonoxidevergiftiging. Dit proces zorgt ervoor dat u en uw gezin thuis beschermd zijn.

 

Wat zijn de te verwachten kosten voor het schoorsteenvegen?

De kosten van het schoorsteenvegen variëren en zijn afhankelijk van de schoorsteen, de mate van vervuiling van het rookkanaal en de tijd die nodig is voor het schoorsteenvegen. Zodra de handeling voltooid is, geeft de deskundige u een schoorsteenveegcertificaat om te bewaren. Bij een brandschadegeval zal uw verzekeraar u om dit document vragen.

 

Schoorsteenvegen kost doorgaans tussen de 50 en 90 euro.

 

Let op: bij schade aan derden is de kans groot dat u civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld. Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij weigeren u te vergoeden als de deskundige vaststelt dat het schoorsteenvegen niet of onvoldoende is uitgevoerd.

 

Daarom is het noodzakelijk dat uw schoorsteenkanalen regelmatig worden geveegd. Vergeet echter niet bij gekwalificeerde en erkende deskundigen het certificaat te vragen waaruit blijkt dat de schoorsteen is geveegd.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven eigendom van France Pro Consult en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.