HET RECHT VAN OVERPAD VOOR DE JACHT

 

In principe is het niet mogelijk om op een privéterrein te jagen zonder toestemming van de eigenaar. Maar wanneer uw terrein gelegen is op het grondgebied van een ACCA (gemeentevereniging van erkende jacht), moet u jagers de doorgang geven. U kunt bij het gemeentehuis informeren om erachter te komen of uw terrein betrokken is bij een ACCA.

 

Evenwel, vanwege veiligheidsredenen, is de doorgang van jagers ingekaderd met regels:

 

 • De jagers mogen niet binnen een straal van 150 m rondom uw woning komen.
 • De jagers mogen niet schieten op een dier dat toevlucht heeft gezocht op uw eigendom.
 • De jagers mogen de doorgang van een omheind terrein niet forceren.


Hoe kunt u een einde maken aan het recht van overpad voor de jacht?

 

Er zijn 2 oplossingen:

 

 • Uw terrein heeft een oppervlakte dat groter is dan 20 hectare en is aan één stuk: u kunt vragen of uw eigendom niet langer deel uit kan maken van het jachtgebied van de ACCA.

 • U bent tegen de jacht:
  • U kunt vragen of uw eigendom niet langer deel uit kan maken van het jachtgebied van de ACCA, door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen aan de prefect, om hem uw ‘gewetensbezwaar’ kenbaar te maken.

  • U kunt vervolgens aangeven door middel van borden dat het verboden is om op uw terrein te jagen.


HET RECHT VAN OVERPAD VOOR DE VISVANGST

 

2 situaties maken een recht van overpad voor de visvangst op uw terrein mogelijk:

 • Uw eigendom beschikt over een vijver of een waterloop en u heeft een recht op visvangst verleend aan een erkende organisatie voor visserij en voor bescherming van de wateromgeving (AAPPMA).

 • Een waterloop of een staatswater, dat wil zeggen behorend aan het domein van de Staat, is gelegen op uw eigendom. U bent dan verplicht om ruimte vrij te laten voor vissers.


HET RECHT OM IETS AAN TE BRENGEN OF TE ONDERHOUDEN: EEN INCIDENTEEL RECHT VAN OVERPAD


Het recht om iets aan te brengen of te onderhouden (servitude du tour d’échelle), wat houdt dat in?

Het recht om iets aan te brengen of te onderhouden is een tijdelijk recht van overpad op het naburige eigendom. Dit recht kan zich uitsluitend uitoefenen onder de volgende voorwaarden:

 • wanneer werkzaamheden voor onderhoud, restauratie of reparatie noodzakelijk zijn;
 • het overpad op het naburige terrein is nodig om deze werkzaamheden uit te voeren;
 • het overpad moet beperkt worden in tijd en in ruimte.

Het recht om iets aan te brengen of te onderhouden: hoe wordt dit recht uitgeoefend?

Het recht om iets aan te brengen of te onderhouden kan het volgende mogelijk maken:

 • het doorlaten van werklui;
 • het plaatsen van een trap of een steiger;
 • het neerleggen van gereedschap of materiaal dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden, op voorwaarde dat het niet mogelijk is om deze spullen op uw terrein neer te leggen.

Informeer uw buren schriftelijk over het feit dat u over hun eigendom moet passeren om de werkzaamheden uit te voeren en vraag hen om een afspraak. Stel de buren voor om een staat van onderhoud op te maken voor aanvang van de werkzaamheden, om hun rechten te garanderen in geval van schade. Wanneer er daadwerkelijk beschadigingen zijn aangebracht, dan moet u uw buren een schadevergoeding betalen.

 

Het recht om iets aan te brengen of te onderhouden is beperkt in de tijd, u dient schriftelijk de exacte data en tijdstippen overeen te komen. Uw buren kunnen data en tijdstippen opleggen die hen het beste uitkomen.

 

Verzoek voor een tijdelijk recht van overpad voor werkzaamheden

 

Het recht om iets aan te brengen of te onderhouden is beperkt in de ruimte, dat wil zeggen niet meer dan 3,50m vanaf de muur waar de werkzaamheden plaatsvinden.

 

Goed om te weten: u kunt zich niet beroepen op het recht om iets aan te brengen of te onderhouden, alleen vanwege de reden dat het de uitvoering van de werkzaamheden gemakkelijker maakt.