Publicaties

France Pro Consult​

Het bloot eigendom schenken

Het overdragen van uw vermogen kan vervroegd worden gedaan, tijdens uw leven. De splitsing van eigendom is hiervoor een middel. Deze methode maakt het mogelijk

Lees meer »