Publicaties

France Pro Consult​

Om het voor u overzichtelijker te maken hebben wij onze Immo artikelen  ingedeeld in categorieën. Op deze wijze  krijgt u alleen die artikelen te zien waar u in geïnteresseerd bent. Selecteer hieronder de gewenste categorie.

Hieronder vindt u alle gepubliceerde Immo artikelen. De meest recente artikelen zijn als eerste geplaatst.

Immo artikel

De opschortende voorwaarde

De opschortende voorwaarden zijn de clausules in het voorlopig koopcontract dat met de verkoper is ondertekend. In het geval dat de opschortende voorwaarden niet gerealiseerd

Lees meer »
Immo artikel

Het bloot eigendom schenken

Het overdragen van uw vermogen kan vervroegd worden gedaan, tijdens uw leven. De splitsing van eigendom is hiervoor een middel. Deze methode maakt het mogelijk

Lees meer »
Immo artikel

Voorkooprechten

Wanneer hij onroerend goed koopt, kan de koper verdrongen worden door een andere speler, vanwege de rechten van voorkoop die zich doen gelden. Het ‘DPU’ (droit

Lees meer »