Voordat we het gaan hebben over de kostenraming van een septic tank, wil ik graag benadrukken dat het aanleggen van een septic tank voor alle soorten water alleen noodzakelijk is wanneer het (grond)eigendom zich in een plattelandsgebied bevindt of ver weg is van voorzieningen van openbare riolering.

 

Wanneer we het in dit artikel hebben over een “septic tank”, dan verwijzen we met name naar een tank voor alle soorten afvalwater, aangezien de installatie van traditionele septic tanks die alleen rioolwater verwerken, sinds kort verboden is in Frankrijk. Vanaf nu installeren professionals alleen septic tanks die alle soorten huishoudelijk afvalwater verwerken (behalve regenwater). 

 

Indicatieprijs voor de installatie van een septic tank


De installatie van een septic tank is duur, maar verplicht in het geval van een individuele rioolzuivering. 
Het goedkoopste tarief voor het aanleggen van een septic tanks is € 3500, maar voor een eigendom met meerdere bewoners, is het beter om een budget tussen de € 5000 en € 10.000 aan te houden, inclusief levering en installatie. 

 

De berekening van de installatie van een septic tank voor alle soorten afvalwater is echter afhankelijk van meerdere factoren, hetgeen in de volgende paragraaf wordt toegelicht. 

 

Berekening van de kosten voor een septic tank: de belangrijkste factoren waar u rekening mee moet houden

 

 • Locatie

  De berekening van de kosten voor het aanleggen van een septic tank voor alle soorten afvalwater hangt af van het interventiegebied, maar ook van de toegankelijkheid van het terrein. De werkzaamheden kunnen moeilijker worden wanneer de toegang tot bouwmachines beperkt is, wat de finale prijsopgave van de aanleg van de septic tank verhoogt.

 • Ligging en vorm van het terrein
  Afhankelijk van de aard van het terrein moet men soms de kosten voor grondwerk toevoegen aan de prijsopgave voor de septic tank.

 • Aankoopkosten

  De prijs van een septic tank zonder aanleg hangt af van het materiaal dat gebruikt is voor de vervaardiging van de septic tank, maar ook van diens capaciteit in liters.

 • Type
  De installatie van een septic tank voor alle soorten afvalwater met verspreiding kost bijvoorbeeld minder dan de aanleg van een ecologische septic tank (zie prijs septic tank per type hieronder).

Andere minder belangrijke factoren zoals de oppervlakte van de te installeren leidingen of het technisch karakter van de septic tank beïnvloeden ook de finale prijsopgave van de aanleg van een septic tank.

 

Te overwegen elementen in de prijsopgave van een septic tank

 

De uiteindelijke kosten voor de aanleg van een septic tank voor alle soorten afvalwater moeten het volgende bevatten:

 • De kosten voor bestudering van de grond door de SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif: overheidsdienst voor niet-collectieve waterzuivering); deze kosten worden in het algemeen niet opgenomen in de prijsopgave voor een septic tank die door de professionals wordt opgesteld;

 • De kosten voor het materiaal;

 • De kosten voor bijbehorende instrumenten (verspreidingssysteem, filter, etc.)

 • De ingebruikname/inbedrijfstelling van de septic tank.

 

Installatieprijs volgens type septic tank
Toegepast systeem Installatieprijs (inclusief levering) Gemiddelde levensduur
Tank alle soorten afvalwater met verspreiding Tussen 3000 en 6000 euro 20 tot 25 jaar>
Tank alle soorten afvalwater met zand Tussen 4000 en 7500 euro 15 tot 20 jaar
Ecologische septic tank Tussen 5000 en 10.000 euro 15 tot 20 jaar
Tank alle soorten afvalwater met infiltratieheuvel Tussen 7000 en 11.000 euro 20 jaar
Composttoilet Tussen 500 en 2000 euro 
Microwaterzuiveringsstation Vanaf 6000 euro 

 

Andere elementen die deel uitmaken van de prijsopgave voor een septic tank

 

Bespreek met uw onderhandelingspartner of de afvoerslangen en de bijbehorende instrumenten al in zijn tarief inbegrepen zijn. Behalve de kuip zijn het vaak niet de andere materialen die de prijsopgave doen stijgen, maar ze vormen toch een belangrijk te overwegen element. 

 

Daarentegen, als de ligging en vorm van uw terrein complex zijn, dan kunnen er zich aanvullende kosten voor het grondwerk en andere werkzaamheden voordoen. Dat is het geval wanneer het terrein aangepast moet worden voor de installatie van de septic tank of wanneer de verspreidingszone ver weg ligt. 

Deze aanvullende kosten kunnen oplopen tot duizenden euro’s. 

 

De installatie van een afvoerpomp kan ook noodzakelijk zijn. In het voorkomende geval moet u tussen de 700 en 3000 euro rekenen voor de aanleg van een afvoersysteem. Microwaterzuiveringsstations vereisen een frequenter onderhoud (elke 1 à 2 jaar). 

 

ADVIES

Het is volkomen normaal dat er een groot prijsverschil is tussen twee installaties. Daarentegen, voor een en hetzelfde project kunt u het goedkoopste tarief vinden voor de aanleg van uw septic tank door meerdere prijsopgaves te vergelijken. 

Aarzel niet!

  


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.-