Welke oplossingen zijn er?

 

U heeft grond gekocht om uw droomhuis te laten bouwen. Maar wanneer u klaar bent om de bouwwerkzaamheden te starten, krijgt u slecht nieuws. In de tussentijd mag er op het terrein niet meer gebouwd worden. Hoe is dat mogelijk en wat kunt u doen in deze situatie?

Waarom deze verandering?

Hoe is het mogelijk dat van de een op de andere dag een terrein waarop gebouwd kan worden, ineens niet meer bebouwd mag worden? Het antwoord bevindt zich in de stedenbouwkundige documenten van uw gemeente. Om op een grond te kunnen bouwen, moet deze grond:

 

  • een bouwwerk kunnen dragen en dientengevolge moet de bodem het gewicht van een bouwwerk kunnen dragen
  • bouwrijp zijn gemaakt, dat wil zeggen aangesloten zijn of mogelijk aangesloten worden op de verschillende netwerken (waternet, gasnet, elektriciteitsnet, …) maar ook op het openbare wegennet  om het terrein toegankelijk te maken
  • wettelijk bevoegd zijn om het geplande bouwwerk te krijgen. Dat is de stedenbouwkundige vergunning die deze bevoegdheid geeft. Als dit document wordt veranderd, dan kan een op een eerder moment te bebouwen terrein dat niet meer zijn.

Deze drie voorwaarden zijn cumulatief. Concreet gaan de redenen die de status kunnen veranderen, over de veiligheid, de hygiëne, de bescherming van het terrein of zijn klassering als liggend in een natuurlijke zone of zelfs als een project in het algemeen belang …

 

Uw terrein kan ook de status van “beperkte bouwrijpheid/bebouwbaarheid” hebben. Dit komt voor in gemeenten die geen Plan local d’urbanisme (PLU – bestemmingsplan) hebben. In dat geval is geen enkele bouwwerkzaamheid toegestaan buiten de stedelijke delen van de gemeente, behalve als er toestemming is na een beraadslaging van de gemeenteraad. Deze toestemming kan verleend worden als het belang van de gemeente dit rechtvaardigt (met name om de vermindering van het aantal inwoners te voorkomen).


Te weten

De ‘bebouwbaarheid’ van een terrein wordt nooit verworven. Het tegendeel is ook waar.


Wat zijn de uitwegen?

Zoals het liedje gaat “en nu, wat ga ik doen” met het terrein waar ik niets meer mee kan doen? Geef de moed niet direct op. Ten eerste kunt u proberen om deze maatregel aan te vechten bij de gemeente of de administratieve rechtbank.

 

Om een klacht in te dienen bij de administratieve rechter, moet u zich, behalve in bijzondere gevallen, richten tot de rechtbank in het ambtsgebied waarin het bestuurslichaam zetelt, dat de aan te vechten beslissing heeft genomen. Het is verplicht om een beroep te doen op een advocaat wanneer er sprake is van een geldsom of een contract. U moet een dossier opstellen waarin met name uw verzoek, het betwiste besluit en de bewijsstukken zitten.

 

Op de tweede plaats, zelfs als u uw huis niet kunt bouwen, zijn er andere mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld:

  •   de grond opnieuw inrichten als moestuin, boomgaard of siertuin,
  •   het perceel verhuren aan een van uw buren, die zo zijn tuin kan uitbreiden.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.