Liegen op het moment dat u aan het onderhandelen bent over uw onroerendgoedlening is niet zonder risico. De risico’s die u loopt, als u liegt, kunnen u duur komen te staan!

 

De hulpmiddelen van uw bank

 

Als u een financieringsaanvraag gaat doen en om te kunnen verifiëren of u werkelijk kredietwaardig bent, beschikt uw bankier over twee bronnen van inlichtingen die normaal onvermijdelijk zijn:

  • de documenten die u hem overhandigt en die uw leningsdossier vormen (loonstrookjes, aanslagbiljet, …)
  • en als u in Frankrijk woonachtig bent, de resultaten van de raadpleging van de incidentendatabase van particulier krediet (FCIP).

Hoe dan ook, uw bankier is geen rechercheur met superkrachten! Hij kan bijvoorbeeld niet bij uw werkgever controleren of uw salarisstroken echt zijn. Hij heeft ook niet de macht om te communiceren met andere banken om erachter te komen of u geen andere lopende leningen heeft.

 

De enige mogelijkheid voor uw bankier is u vragen om uw bankafschriften van de laatste drie maanden te overhandigen, zodat hij kan beoordelen of u over beheerkwaliteiten beschikt of niet.

 

Ongetwijfeld heeft u het perfect begrepen; deze relatie met uw bank is gebaseerd op vertrouwen!

 

Geen leerling-vervalsers!

Als u uw bankafschriften vervalst om een lening te verkrijgen, dan zal de Loi sur le faux et usage de faux (wet bedrog en gebruik van bedrog) van toepassing zijn. Dat betekent 3 jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro.

 

Overigens, wanneer het bedrog een administratief document zoals een identiteitskaart betreft, dan gaat het om een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete tot 75.000 euro. Ik waag het niet om een identiteitsbewijs te vervalsen.

 

Als de bank, nadat deze u de lening heeft verleend, uw “vrijwillige fout” ontdekt, dan kan zij beslissen tot vroegtijdige beëindiging. De beëindigingstermijn is een contractueel element van het contract voor de onroerendgoedlening waar de bank op terug kan komen vóór het geplande einde in geval van niet-naleving van de verplichtingen door de lener.  Het verlies van dit recht treedt bijvoorbeeld op wanneer de lener zijn termijnen niet meer betaalt. Als tot vroegtijdige beëindiging wordt besloten, dan worden het resterende te betalen kapitaal en de rente die loopt tot de bekendmaking direct opeisbaar.

 

Vragenlijst over gezondheid, geen foutieve verklaring

Ook de Code des assurances (Wetboek op verzekeringen) is onverzettelijk op dit punt. De lener kan geneigd zijn om te liegen bij het invullen van de vragenlijst over gezondheid, die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een lening.

 

Een eenvoudige weglating of een verkeerde interpretatie kan ernstige gevolgen hebben. In het geval van een foutieve verklaring leidt dat tot de nietigheid van het verzekeringscontract (met gevolgen voor het contract voor de lening). Als het onopzettelijk is, dan zal er in het geval van schade slechts een gedeeltelijke schadevergoeding zijn.

 

Kortom, blijf eerlijk.

 


Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.