Wat betaalt de notaris aan de schatkist?
De notaris ontvangt namens de Schatkist een aantal rechten en belastingen. Hij kan de akte alleen in ontvangst nemen als de overeenkomstige bedragen van tevoren aan hem zijn betaald.
Registratierechten en kadastrale rechten, of btw: afhankelijk van het feit of het pand oud of nieuw is, zijn er twee soorten overdrachtsbelasting:

Verkoop van een oud pand: de te betalen belasting over de verkoopprijs wordt onderverdeeld in departementale kadastrale rechten (tussen 3,80% en 4,50%, afhankelijk van het departement), extra belasting ten bate van de gemeente (1,20%), ‘frais d’assiette’ [‘grondslag’] en invorderingskosten ten gunste van de staat (2,37% van de kadastrale rechten), in totaal tussen 5,09006% en 5,81% bovenop de verkoopprijs.

Verkoop van nieuw pand (voorverkoop in toekomstige staat van voltooiing, VEFA): de verkoop is in dit geval onderworpen aan BTW (20%), kadastrale rechten (0,70%) en ‘frais d’assiette’ [‘grondslag’] en invorderingskosten (2,14% van de kadastrale rechten), in totaal 0,71498% bovenop de verkoopprijs.
Op die manier kan bij de verkoop van onroerend goed, het bedrag van de aan de staat terug te betalen bedragen oplopen tot 4/5e deel van wat door de klant wordt betaald.
Kadaster: na afronding van de formaliteiten worden kadastrale rechten in rekening gebracht ter hoogte van 0,10% van de verkoopprijs, het minimumbedrag daarvan is € 15,-.

De meerwaarde.

Andere belastingen die door de verkoper moeten worden afgedragen (bijvoorbeeld belasting op grond die bebouwbaar is, etc.).

Wat zijn voorgeschoten kosten?
Dit zijn alle bedragen die door de notaris namens de cliënt zijn betaald om een voorspoedige verkoop te garanderen. Deze vergoedingen zijn bedoeld om de verschillende betrokken partijen te vergoeden en bepaalde documenten te verkrijgen van de autoriteiten die nodig zijn voor het opstellen van de akte.
Voorbeelden: kosten van landmeters of architecten voor het verkrijgen van stedenbouwkundige documenten, kosten van gespecialiseerde technici voor het opstellen van technische diagnoses, indien nodig de kosten van afschriften van akten, etc.

Is het verplicht om de notaris een voorziening te betalen?
De notaris heeft de plicht zijn cliënt te verzoeken om een toereikende betaling vooraf, ‘voorziening’ genaamd, in het kader van te maken kosten en zijn vergoeding, omdat hij geen toestemming heeft die namens hem te vorderen. Indien deze voorziening onvoldoende blijkt te zijn, vraagt de notaris zijn cliënt om aanvullende betaling.
De cliënt kan de notaris vragen om een opgave van de transactiekosten voorafgaand aan het opstellen van de akten. Zodra alle formaliteiten zijn afgerond, is de notaris verplicht de klant een gedetailleerd overzicht te verstrekken van wat hij heeft betaald. In dit overzicht staan vermeld:
de proportionele vergoedingen en honoraria in detail, inclusief hun aard en de grondslag voor de berekening daarvan

formele procedures en kosten in detail

voorgeschoten kosten in detail

de vergoedingen betaald aan de schatkist en aan het kadaster.

GOED OM TE WETEN: in de financiële wet van 2014 (wet nr. 2013-1278 van 29 december 2013, JO van 30 december 2013) zijn de departementen gemachtigd om het tarief van de registratierechten te verhogen die de koper aan hen verschuldigd is bij een onroerendgoedtransactie.
De verhoging schommelt tussen 3,80% en 4,50%, een maximale stijging dus van 0,7%. De gemeentelijke belastingen, de ‘frais d’assiette’ [‘grondslag’] en de invorderingskosten in aanmerking genomen, bedraagt het algemene percentage maximaal 5,81% (in plaats van 5,09%).
Deze verhoging is niet verplicht en moet door elk departement worden goedgekeurd na beraad van de Algemene Raad.
Opeenvolgende financiële wetten hebben deze maatregel verankerd.
Vanaf 1 september 2017 hebben alle departementen een tarief van 4,50% aangenomen, behalve Indre, Isère, Mayotte en Morbihan, die nog steeds een tarief van 3,80% hanteren.

Zie ook: Notariskosten, wie? Wat? Hoeveel? Aan wie? Deel 1
http://www.franceproconsult.com/bibliotheek/notariskosten-wie-wat-hoeveel-aan-wie-deel-1-april-2018/

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.