Mijn buurman weigert de takken van zijn boom terug te snoeien. Wat moet ik doen? Dit soort burenoverlast is elk nieuw zomerseizoen een terugkerend probleem. Wat zeggen de wetsteksten hierover?

 

Wat is de maximale hoogte voor een boom op het erf van mijn buren?

Om erachter te komen wat de maximale wettelijke hoogte van een boom op het erf van een buurman is, moet men informeren bij de gemeente. Sommige gemeenten leggen namelijk specifieke regels op. Anders geldt de algemene regel (artikelen 671 en 672 van het Franse Burgerlijk Wetboek):

 

  • als de boom op minstens 2 meter van de scheidingslijn is geplant, mag hij hoger zijn dan 2 meter;
  • als de boom op een halve meter afstand is geplant, mag hij niet hoger zijn dan 2 meter.

Deze voorwaarden zijn echter niet van toepassing als de boom:

 

  • het voorwerp is van een bijzondere titel;
  • dertig jaar oud is.

Struiken of kleine heesters mogen zonder minimumafstand aan weerszijden van een scheidingsmuur geplant worden. Ze mogen echter niet boven de hoogte van de muur uitkomen.

 

Wie moet overhangende takken terugsnoeien?

Hangen de takken van de boom van de buren in uw tuin? Volgens artikel 673 van het Franse Burgerlijk Wetboek is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boom om de takken terug te snoeien.

 

Mag ik de takken van de boom van mijn buurman afzagen of terugsnoeien?

Tenzij u tot een minnelijke schikking bent gekomen, heeft u niet het recht om zelf de takken van de boom van uw buurman terug te snoeien, aangezien het zijn privé-eigendom is. U kunt echter wel een ingebrekestelling versturen (per aangetekende brief met ontvangstbevestiging).

 

Hoe zeg ik tegen mijn buurman dat hij zijn heg moet terugsnoeien?

Als de eigenaar van de heg die uw terrein binnendringt, niet beslist om deze heg te snoeien, kunt u de eigenaar een ingebrekestelling sturen. Als het geschil blijft bestaan, kunt u via de rechter schadevergoeding eisen. U moet er wel rekening mee houden dat het snoeien van heggen vaak verboden is tijdens het broedseizoen. Deze periode (in het algemeen van maart tot juli) is vastgelegd in een verordening van de prefect.

 

Bomen ouder dan 30 jaar en buren

Als de boom in kwestie ouder is dan 30 jaar, is de verjaringstermijn van toepassing. Dit betekent dat u na het verstrijken van deze periode uw buurman niet meer kunt dwingen de boom te verwijderen, zelfs als deze boom over uw terrein hangt of op uw terrein komt. De eigenaar van de boom kan zich op deze uitzondering beroepen om te voorkomen dat de boom wordt gesnoeid of gekapt.

 

Hoe komt u erachter of een boom ouder is dan 30 jaar?

Als de boom in kwestie bestand is tegen het nemen van een kernmonster, kan de eigenaar een expert vragen om een monster te nemen van het hart van de boom. Het aantal ringen geeft een betrouwbare schatting van de leeftijd van de boom. Men kan ook de omtrek van de stam in centimeters meten op 1,40 meter hoogte vanaf de grond. Door deze lengte te delen door 3,14 en het resultaat te vermenigvuldigen met 2,5, wordt een schatting verkregen, die echter onnauwkeurig blijft. Het is ook mogelijk om het Franse Nationaal Geografisch Instituut (Institut géographique national – IGN) vragen of er kort voor 30 jaar geleden een luchtfoto is gemaakt.

 

Gevaarlijke boom van de buren: wat moet u doen?

De boom van uw buurman is gevaarlijk: hij helt te ver over, is gedeeltelijk ontworteld of zelfs beschadigd door een storm en er bestaat een risico dat er takken op uw eigendom vallen. Kortom, de boom bedreigt uw veiligheid of die van uw eigendommen. Als een gevaarlijke boom schade veroorzaakt bij de buren, is de eigenaar van de boom aansprakelijk. Bij gebrek aan een overeenkomst ter voorkoming van ongelukken, kunt u contact opnemen met de kantonrechter van uw woonplaats.Alle artikelen en afbeeldingen blijven eigendom van France Pro Consult en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.