Mediation

France Pro Consult - Uitsluitend en Overal in Frankrijk

Wij steken liever energie in een oplossing dan in een conflict.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen 2 of meer partijen waarbij betrokkenen, onder zeer persoonlijke en zorgvuldige begeleiding van de Mediator, een geheel eigen en door alle partijen gedragen oplossing voor hun conflict vinden.

Een mediation is in principe geschikt om voor elk geschil een oplossing te creëren, onbelangrijk waarover het geschil gaat, groot of klein, tussen familieleden, tussen erfgenamen, bij een familie- of echtscheidingsgeschil, conflict etc…

De mediator is de begeleidende factor en de bewaker van het onderhandelingsproces. Hij doet daarbij zelf geen bindende uitspraken, maar faciliteert de gesprekken en brengt de vastgelopen communicatie weer op gang via diverse interventies en zeker met creatieve ideeën.             

Er wordt daarbij niet alleen naar het zichtbare probleem gekeken, maar ook naar wat er ‘onder tafel’ leeft. Vaak is dit het emotionele, ‘echte’ conflict, waardoor het probleem op een ander niveau komt.

Met behulp van een stappenplan wordt er een gezamenlijke creatieve oplossing bereikt, waardoor beide partijen weer het licht zien voor een rustiger toekomst.

 

De mediator is onbevooroordeeld, onpartijdig, onafhankelijk en creatief en heeft geen enkel persoonlijk belang bij het realiseren van een oplossing.