We lezen vaak in makelaarsadvertenties “Honorarium voor rekening van de verkoper” of “Honorarium voor rekening van de koper”.

 

Om welk honorarium gaat het? Waarom komen deze kosten soms voor rekening van de verkoper en andere keren voor rekening van de koper?

 

Wat betekent dit concreet voor de een en voor de ander?

 

Makelaarskosten of honorarium?

Het honorarium dat in de advertenties wordt genoemd is dat van het makelaarskantoor dat het onroerend goed in de verkoop zet. Op deze wijze gaat het om de bekende makelaarskosten die het werk vergoeden dat het kantoor heeft met het in contact brengen van de partijen. Er is dus geen verschil tussen makelaarskosten en honorarium.

 

Deze kosten kunnen net zo goed betaald worden door de verkoper als door de koper. Er is geen enkel voorschrift dat iets verplicht op dit gebied. Tijdens de ondertekening van het verkoopmandaat komen de verkoper en de makelaar overeen of de honoraria voor rekening van de koper of van de verkoper zijn.

 

Laten we het voorbeeld nemen van een te verkopen onroerend goed, voor een netto verkoopprijs van 200.000 euro en waarvoor de makelaarskosten 14.000 euro bedragen.

 

In het geval dat het honorarium voor rekening is van de verkoper, zal de aan de koper getoonde verkoopprijs 200.000 euro + 14.000 euro ofwel 214.000 euro zijn.

 

In het geval dat de kosten voor rekening van de koper zijn, zal de getoonde verkoopprijs eveneens 200.000 euro + 14.000 euro ofwel 214.000 euro zijn!

 

Zoals u ziet, betaalt de koper uiteindelijk altijd 214.000 euro. Maar, in dat geval, wat maakt het dan uit en voor wie maakt het iets uit?

 

Welk belang?

Uiteindelijk verandert het feit dat de honoraria voor rekening zijn van de verkoper of van de koper niets aan de definitieve prijs die de koper moet betalen. Er bestaat echter wel een belang voor de koper als hij zelf de makelaarskosten betaalt. Laten we bekijken wat dit belang inhoudt.

 

De notariskosten worden namelijk anders berekend al naargelang het geval. Als de verkoper de makelaarskosten betaalt, dan worden de notariskosten berekend op basis van de globale verkoopprijs. In ons voorbeeld van 214.000 euro, met ongeveer 7,8% aan notariskosten, zal het te betalen bedrag ongeveer 16.700 euro zijn.

 

Omgekeerd, als de koper de honoraria betaalt, dan zal de berekening van de notariskosten slechts betrekking hebben op de werkelijke prijs van 200.000 euro. De kosten van eigendomsoverdracht zullen dus lager zijn dan in het eerste geval, omdat ze geen betrekking hebben op het makelaarshonorarium. Op deze wijze lopen de notariskosten in ons voorbeeld op tot 15.700 euro voor het onroerend goed dat te koop staat voor 214.000 euro.

 

Er is dus 1000 euro verschil tussen de twee gevallen in dit voorbeeld. Alhoewel het niet om enorme bedragen gaat, is het toch niet verwaarloosbaar!

 

Conclusie

Voor de koper is het interessanter om zelf de makelaarskosten te betalen. Dit vermindert de notariskosten die hij moet betalen tijdens de ondertekening van de definitieve koopakte.

 


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.