Het uitgangspunt is als volgt:

 

De onroerend goed belasting wordt aan het einde van de zomer verstuurd en dient gewoonlijk half oktober betaald te worden. Maar de aanslagen worden al in het voorjaar gemaakt. De belastingdienst gebruikt het kadaster om te kijken wie de eigenaar van een goed is en maakt dientengevolge de aanslag.

Het probleem is dat deze database van het kadaster niet dagelijks wordt bijgewerkt. Elke overdracht van een goed (verkoop, schenking…) moet bekend gemaakt worden. De notaris licht de diensten van de kadastrale openbaarmaking, die de verkooptransacties openbaar maken, in.

 

En dit is waar het probleem ligt: Er zijn grote vertragingen, soms met meer dan een jaar, in de openbaarmaking van een verkooptransactie! Daarom ontvangt men de aanslag van de onroerend goed belasting soms enkele maanden later. Als dit gebeurt is er geen nood aan de wal, de betaaldatum is overeenkomstig aangepast en zal op de aanslag duidelijk aangegeven staan.

 

Het kan ook gebeuren dat u een aanslag krijgt van een onroerend goed dat reeds verkocht is en dat u al vóór 1 januari niet meer in uw bezit had. De belastingdienst kan de aanslag niet annuleren zolang de verkooptransactie niet openbaar is gemaakt! In afwachting van annulering, kunt u zich het beste bij de belastingdienst aanmelden en de notariële koopakte tonen. Dit document bewijst dat u vóór 1 januari al geen eigenaar meer was en dat u dus niet belastingplichtig meer bent. Het is vaak zo dat de belastingdienst uw vordering, in afwachting van de openbaarmaking, blokkeert zodat u geen bedrag hoeft te betalen dat u eigenlijk niet verschuldigd bent. Zodra de verkoop openbaar is gemaakt, wordt de aanslag automatisch gecorrigeerd. De verkoper ontvangt de ontheffing en de koper de onroerend goed belastingaanslag.

 

Soms kan dit nog wat langer duren, wanneer er bijvoorbeeld een foutje in de verklaring is geslopen waardoor de notariële koopakte door de overheidsdienst geweigerd is. De notaris dient de onjuistheden van de koopakte te corrigeren zodat deze alsnog openbaar gemaakt kan worden.

 

Bovendien is het handig om te weten dat dit soort vertragingen niet voorkomen wat betreft de gemeentebelasting. De bestanden worden het hele jaar bijgewerkt afhankelijk van de informatie die bij de belastingdienst binnenkomt. Voor uw hoofdverblijfplaats geldt het adres van 1 januari dat op uw belastingaangifte vermeld is.

 


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.