Is het gebruikelijk om meerdere maanden te wachten op een notariële akte?


De formaliteiten vóór en na de ondertekening van de koopakte


Het is belangrijk om te weten dat de notaris nog veel formaliteiten dient uit te voren na de ondertekening van de koopakte én zelfs meer dan voor de ondertekening.


De notaris heeft voorafgaand aan de verkoop een omvangrijk dossier samengesteld. De notaris noemt deze fase van het dossier de “voorbereidende formaliteiten”.


Na ondertekening van de koopakte, zullen een aantal handelingen de “latere formaliteiten” uitgevoerd worden. De belangrijkste formaliteit is de registratie. Deze vindt plaats bij de ”Dienst kadastrale openbaarmaking” (Service de publicité foncière). Hierna wordt de koopakte in de database van het kadaster opgenomen en zal de notaris de registratierechten en belasting aan de belastingdienst betalen, die tijdens de ondertekening door de koper afgedragen zijn.


Enkel na ontvangst van de koopakte, kan de notaris deze aan de klant overhandigen. (In afwachting van de ontvangst krijgt u een bewijs van het passeren van de akte). Een termijn van 6 maanden is gangbaar, in het bijzonder wanneer de notaris de koopakte niet direct naar de betreffende overheidsdienst heeft gestuurd. (het toezenden via internet versnelt de procedure). Overigens stuurt de notaris kopieën en een uittreksel van de koopakte naar verschillende overheidsinstanties (Kadaster, Dienst kadastrale openbaarmaking ). Een van deze documenten bevat een door de notaris ondertekende, speciale kopie genaamd “gewaarmerkt afschrift “ en zal aan hem teruggestuurd worden voorzien van een stempel van de belastingdienst.

 


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.