Toen u uw eigendom verkocht, betaalde uw koper u vooraf de grondbelasting terug naar evenredigheid van tijd op basis van uw laatst bekende aanslagbiljet.

 

Het is namelijk degene die op 1 januari van het lopende jaar eigenaar is, die aansprakelijk is voor het volledige bedrag van de grondbelasting, aangezien de belastingdienst niet op de hoogte is van verkopen gedurende het jaar.

 

Om preciezer te zijn, het kohier van de grondbelasting wordt rond april van het belastingjaar opgesteld door de belastingdienst.

 

Als u zich heeft aangemeld voor de automatische betaling in maandelijkse termijnen, moet u het contract voor automatische incasso opzeggen, maar pas na de laatste automatische incasso in december.

 

Op het moment dat u de verkoopakte heeft ondertekend, overhandigt de notaris u een verkoopattest, met en zonder prijs, om de verkoop te verantwoorden aan alle overheidsdiensten, als u daarom wordt gevraagd.

 

Na de ondertekening van uw verkoopakte heeft de notaris een maand de tijd om uw akte in te dienen bij de dienst van openbaarheid inzake grondverkoop. Deze indiening maakt het mogelijk om het kohier van de grondbelasting aan te passen.

 

Sommige diensten van openbaarheid inzake grondverkoop kunnen echter een achterstand van 20 tot 24 maanden hebben, waardoor het kohier pas binnen deze periode wordt bijgewerkt.

 

Daarom kunt u ten onrechte het aanslagbiljet ontvangen voor de grondbelasting van een goed dat u heeft verkocht, ook al heeft de notaris alle stappen voltooid binnen de daarvoor gestelde termijnen.

 

Het is aan u om kosteloos een belastingaftrek aan te vragen door een verkoopbewijs bij de belastingdienst in te dienen of door het bewijs naar de belastingdienst te sturen via je persoonlijke omgeving op de website van de belastingdienst.

 

Sinds 2021 wacht de belastingdienst soms met het toekennen van de belastingaftrek totdat de verkoop is gepubliceerd; ze zullen u nog steeds vragen om de belasting te betalen, maar ze zullen deze na afloop aan u terugbetalen.Alle artikelen en afbeeldingen blijven eigendom van France Pro Consult en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.