Houtkevers knagen aan hout, of dat nu balken, meubels, houten trappen of planken zijn… Het is dus belangrijk om ze zo snel mogelijk te verjagen, meteen zodra ze gevonden zijn! Helaas is het helemaal niet makkelijk om ze uit te roeien. Een anti-insectenspray heeft geen enkel nut; ze moeten op een meer persoonlijke manier aangevallen worden!
In de familie van houtkevers worden twee soorten insecten onderscheiden: houtkevers van droog hout en koutkevers van vers hout. Er bestaan twee soorten die we in de meeste gevallen aantreffen: termieten (isoptera) en boktorren. Ook al zijn deze twee insecten anders vanwege hun fysieke eigenschappen en hun handelwijze; ze zorgen voor dezelfde gevolgen.
Termieten zijn niet makkelijk te ontdekken. In feite is de schade die zij veroorzaken, het enige dat op te sporen is, omdat zij geen geluid maken en niet zichtbaar zijn. Als u gaatjes met een regelmatige interval ziet in uw meubels of houten kamers in uw huis, dan zijn de termieten niet ver! Bovendien leven termieten in een kolonie. Als u er één vindt, dan zijn er nog ten minste 999 andere… U kunt zich dus niet tevredenstellen met het doden van enkele!
De larven van de boktor ‘wandelen’ ook rond in een groep. Als ze volwassen zijn, lijken ze een beetje op kakkerlakken, maar ze vliegen… Ze komen daarom terug in huizen om in de balken of in de meubels eitjes te leggen, zodat hun larven zich kunnen ontwikkelen door het knagen aan hout. Het kan makkelijker zijn om boktorren te detecteren, omdat ze geluid maken met hun kaken als ze op het hout of afgeleide aan het knagen zijn (al naargelang de larven ‘groeien’, ontwikkelen ze kaken).

Verschijningsplaats van houtkevers

Termieten hebben een voorliefde voor met name warme, vochtige en slecht geventileerde plekken. Boktorren verschijnen meestal in een warme en droge omgeving.

Houtkevers uit de weg ruimen

Wanneer de plek van de aantasting is ontdekt, is het mogelijk om lokaal te reageren door middel van het inspuiten van speciale anti-houtkeverproducten, met behulp van een spuitbus die met een slang is uitgerust. Op deze manier kunt u het ‘netwerk’ (d.w.z. de paden die de insecten of termieten hebben gevormd in het hout) met een laag bedekken.
Vervolgens kunnen klein houtwerk en antieke meubels een aanvullende behandeling ondergaan, op basis van was en houtpasta, om het hout weer te laten glanzen.
Als een meubel of een balk te erg beschadigd is, dan is het wellicht beter om deze te vervangen, zodat niet het hele huis besmet raakt.
Bij aantastingen op grotere schaal is het verstandig om de vorige techniek zo veel mogelijk te gebruiken, omdat deze techniek het mogelijk maakt goede resultaten te verkrijgen. U dient echter ook de meubels en al het andere houtwerk te ‘beschilderen’ met een penseel dat geïmpregneerd is met een anti-houtkeverproduct. Ten slotte, voor de grote oppervlakten, wordt aangeraden om de hulp in te roepen van een gespecialiseerd bedrijf, dat speciaal aangepaste spuiten en materiaal gebruikt.

De wettelijke verplichtingen

Personen die in gevoelige zones wonen, dat wil zeggen zones die het vaakst geïnfecteerd worden door houtkevers, zijn verplicht om bij een onroerendgoed-overdracht een diagnose met betrekking tot houtkevers op te laten stellen.
Ook voor personen die in een flatgebouw wonen, is het verplicht om in het geval van een infectie, deze aan te geven bij het gemeentehuis, zodat de gemeente de andere bewoners van het flatgebouw hiervoor kan waarschuwen.

Preventie

Om de ongewilde binnendringing van vijanden van hout te voorkomen, kunt u alle antieke meubels die u koopt, een bederfwerende behandeling laten ondergaan. En gebruik vervolgens een speciale was om deze meubels te reinigen.
In oude huizen of in huizen met veel antiek hout of antieke meubelen is het verstandig om regelmatig controles uit te voeren, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, bij voorkeur in de winter, omdat de insecten in deze periode een beetje ‘in een laag tempo leven’. Gebruik tijdens deze controle een zaklamp, zodat u alle hoekjes en gaatjes van het ‘hout’ in het huis zo goed mogelijk kunt verlichten.
Trucjes
Om termieten en boktorren doeltreffend te voorkomen, is het verstandig om alle antieke meubels die u koopt, preventief te behandelen. Vergeet niet dat slechts één meubelstuk dat geïnfecteerd is, verantwoordelijk kan zijn voor een plaag in uw hele huis!
Probeer houtkevers nooit uit te schakelen met insecticiden, dat geeft hen alleen maar meer tijd!

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.