Afwikkeling van een Franse erfenis

France Pro Consult - Uitsluitend en overal in Frankrijk

Als een familielid sterft, heeft U als nabestaande veel werk te doen. Het Franse huis moet misschien in de verkoop. 

 U gaat u bezig houden met dingen waar u vaak weinig ervaring mee heeft, en dat terwijl u ook nog eens erg verdrietig bent.

Wat u over successie moet weten

Als een familielid sterft, heeft U als nabestaande veel werk te doen. Het Franse huis moet misschien in de verkoop. U gaat u bezig houden met dingen waar u vaak weinig ervaring mee heeft, en dat terwijl u ook nog eens erg verdrietig bent.

 

Bij een sterfgeval wordt u ongewild geconfronteerd met erfrecht. Zonder dat u erom heeft gevraagd en soms zelfs zonder dat u het weet, kunt u erfgenaam zijn. U wordt dan verantwoordelijk voor de bezittingen en schulden van de overledene. En dat brengt wat regelwerk met zich mee.

 

Erfrecht is bovendien een zaak vol emoties. Er bestaat geen recht waarbij zoveel moeilijkheden en conflicten ontstaan. We worden niet graag geconfronteerd met de dood. Bovendien veranderen mensen soms als er veel geld te verdelen valt. Een erfenis brengt lang niet altijd het beste in mensen boven.

Wij worden vaak geconfronteerd met de situatie dat erfgenamen van een Frans huis of de langst levende eigenaar/ bezitter van een Frans huis, na 2 à 3 jaar na het overlijden van de vader, moeder of echtgeno(o)t(e) de successie/ erfenis rondom het Franse Onroerend goed notarieel nog niet geregeld/ afgehandeld heeft.

Officieel is de overledene dus nog steeds mede-eigenaar van het Frans onroerend goed. In Frankrijk is de wetgeving, in dit geval, niet anders dan in Nederland, bij overlijden dienen alle overdrachten notarieel plaats te vinden. Wij adviseren om zo snel mogelijk de successie te regelen.

Mocht U het Franse huis wensen te verkopen dan is dat mogelijk indien het huis geregistreerd is op naam van de in leven zijnde eigenaren. De successie dient dus zo spoedig mogelijk gerealiseerd te worden. Of er sprake is van te betalen rechten of niet, dit kunnen wij voor u berekenen en is afhankelijk van de waarde van het huis, en het aantal erfgenamen.

In principe geldt voor het indienen van de aangifte van de nalatenschap en het betalen van de rechten een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum van overlijden. Deze termijn wordt berekend van de zoveelste tot de zoveelste met een speling tot de laatste dag van de maand.

Bij overschrijding van die termijn of als er sprake is van een onvolledige aangifte en gehele of gedeeltelijke wanbetaling betreffende de rechten, is er een maandelijkse rente wegens te late betaling verschuldigd, die wordt verlangd door de Belastingdienst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn. Er kan een verhoging worden opgelegd, met name na in gebreke te zijn gesteld of als er sprake is van kunstgrepen die ten doel hebben de belasting te ontduiken.

Tevens komen er bij een erfenis veel vragen naar voren. Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende vragen:

  • Wat is de waarde van mijn erfdeel?
  • Ben ik verplicht om deze erfenis te accepteren?
  • Kan ik mijn erfdeel opeisen?
  • Heeft mijn echtgenoot recht op een deel van de erfenis van mijn moeder?
  • Wat is vruchtgebruik?
  • Wat zijn de verplichtingen van de vruchtgebruiker?
  • Mijn ouders hadden een testament in Nederland is deze geldig?
  • Mijn moeder is overleden, heeft mijn vader ook recht op een erfdeel?
  • Erven de kinderen van mijn partner ook van mij?
  • Mijn vader is op leeftijd en wenst afstand te nemen van zijn erfdeel! Kan dat?
  • Hoe zit het met de nalatenschap als we niet getrouwd zijn?
  • Heb ik altijd een notaris nodig bij de afwikkeling van een erfenis?
  • Hoe lang duurt de afwikkeling van een erfenis?
  • Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?
  • Kan France Pro Consult bemiddelen tussen de erfgenamen?
  • Moeten we naar Frankrijk reizen?

Een vrijblijvend gesprek met France Pro Consult is dan wenselijk. Er zijn natuurlijk wel enkele vragen die U uzelf moet stellen om tot een goede verdeling en overdracht te komen die aan uw belangen en wensen voldoet.

Download onze brochure

De afwikkeling van een Franse erfenis

Waarom France Pro Consult & Thierry BIGUET?

De beheersing van de Franse taal werkt zonder twijfel in ons voordeel. Andere factoren zijn ook belangrijk zoals onze visie, deskundigheid, beschikbaarheid, betrokkenheid en onze lange ervaring en kennis van de juridische en fiscale aspecten betreffende vastgoed in Frankrijk.

 

Wat vinden onze klanten?   Klantenbeoordelingen, referenties & aanbevelingen.