Fiches de renseignements / Algemene informatie

VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAÎT: Votre partenaire

Il est obligatoire de nous fournir les coordonnées complètes de votre partenaire ainsi qu’une copie de son passeport ou de sa carte d’identité, qu’il(elle) ait  des droits ou non.

En attente du formulaire rempli, du (des) passeport(s), de la carte d’identité.

UW AANDACHT S.V.P.: Uw partner

Het is verplicht om de volledige contactgegevens en een kopie van het paspoort van uw partner aan ons door te geven, ongeacht of hij/zij recht heeft op het eigendom of niet.

In afwachting van het ingevulde formulier, paspoort(en), ID of rijbewijs.


SITUATION FAMILIALE / Burgerlijke stand


RÉGIME MATRIMONIAL / Huwelijksstelsel


Vous pouvez télécharger une copie de votre pièce d'identité ci-dessous / Hieronder kunt u een kopie van uw ID uploaden
Pour chaque personne, dont les coordonnées sont saisies ci-dessus, une copie de sa pièce d'identité doit être envoyée/téléchargée.
Voor elk persoon, waarvan de gegevens hierboven zijn ingevuld, dient een kopie van zijn of haar ID verzonden/ge-upload te worden.

Wilt u in detail weten hoe wij omgaan met uw privacy, dan kunt u hier doorklikken naar ons privacyreglement.

 

Nous traitons soigneusement les données à confidentialité et de caractère privé. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité.