De maximale eindverbruiksdrempel voor een woning is vastgesteld op 450 kWh/m2 vanaf 1 januari 2023 voor Europees Frankrijk. Het energieprestatiecertificaat (DPE) dat bepaalt of een woning fatsoenlijk is, is in die zin gewijzigd door een decreet dat op 13 januari 2021 in het Journal officiel is bekendgemaakt.

 

Vanaf 1 januari 2023 wordt een woning als fatsoenlijk beschouwd met betrekking tot energie wanneer het energieverbruik ervan (verwarming, verlichting, warm water, ventilatie, koeling, enz.), zoals geschat door het DPE en uitgedrukt in eindenergie per vierkante meter woonruimte per jaar, minder dan 450 kWh/ m2 bedraagt, in Europees Frankrijk.

 

Energieverslindende woningen, waarvan het energieverbruik deze waarde overschrijdt, zullen niet langer te huur kunnen worden aangeboden.

 

Let op: Deze maatregel geldt alleen voor nieuwe huurcontracten die vanaf 1 januari 2023 worden gesloten.

 

Wijziging van het criterium van energieprestatie

Het energieprestatiecriterium waaraan moet worden voldaan, is afhankelijk van de datum waarop het huurcontract wordt ondertekend:

 

  • Vanaf 2023 moet de woning een energieverbruik hebben van minder dan 450 kWh per m2 woonoppervlak: vloeroppervlak minus muren, scheidingswanden, trappen en trappenhuizen, kanalen, deur- en raamopeningen. Bepaalde ruimtes zijn uitgesloten: niet-afgewerkte kapconstructies, kelders, schuren, garages, terrassen, loggia’s, balkons, droogkamers buiten, veranda’s, gemeenschappelijke ruimten, bijgebouwen, ruimtes met een hoogte van minder dan 1,80 meter en per jaar.
  • Vanaf 2025 moeten de energieprestaties van de woning tussen klasse A en klasse F liggen.
  • Vanaf 2028 tussen klasse A en klasse E (maar in de Franse overzeese departementen tussen klasse A en klasse F).
  • Vanaf 2034 tussen klasse A en klasse D (maar in de Franse overzeese departementen tussen klasse A en klasse E).

De verhuurder moet de huurder een fatsoenlijke woning bieden. Fatsoenlijke huisvesting voldoet aan 5 criteria: een minimale oppervlakte, de afwezigheid van risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de huurder, de afwezigheid van ongedierte en parasieten, een minimale energieprestatie, de voorziening van bepaalde apparatuur. Als de woning niet fatsoenlijk is, heeft de huurder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

 

In het kort:

Verhuurders die hun woning met een energieklasse G verhuren, hebben nog twee jaar om zich op de klimaatwet voor te bereiden. Deze wet zal geleidelijk de verhuur van gebouwen met grote energielekken verbieden:

 

  • Alle gebouwen in klasse G in 2025
  • Alle gebouwen in klasse F in 2028
  • Alle gebouwen in klasse E in 2034

 

Verbod op het verhuren van gebouwen met grote energielekken: geen boete voor seizoensverhuur

In een recent antwoord op een parlementslid O van 19 april 2022 heeft het ministerie van Volkshuisvesting bevestigd dat het verhuurverbod dat vanaf 1 januari 2025 van kracht wordt voor woningen met een G-klasse in het energieprestatiecertificaat geen gevolgen heeft voor seizoensverhuur. Vanaf deze datum zal het dus nog steeds mogelijk zijn om een gebouw met een groot energielek op seizoensbasis te (ver)huren.

 

In feite huurt de huurder in dit geval de woning op een eenmalige basis en kan daarom niet worden geacht in brandstofarmoede te verkeren.

 

Seizoensverhuurders hoeven zich geen zorgen te maken over de ‘loi Climat et résilience’ (klimaat- en veerkrachtwet)

Als u eigenaar bent van een woning die te veel energie verbruikt, dat wil zeggen met een F- of G-klasse op het energieprestatiecertificaat, en u verhuurt deze woning op seizoensbasis, dan zal het verbod op de verhuur van bepaalde woningen met energieklasse G vanaf 1 januari 2023 en van alle woningen met energieklasse G vanaf 2025, vanwege hun energieonvriendelijkheid, geen gevolgen voor u hebben.

 

In feite vallen alleen woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd onder de bepalingen van de ‘loi Climat et Résilience’, die gericht is tegen gebouwen met grote energielekken (woningen die in het energieprestatiecertificaat met F of G zijn geclassificeerd), zoals het ministerie van Volkshuisvesting benadrukt in een antwoord op een parlementair vraaggesprek over deze maatregel.

Bovendien zullen ook de andere sancties waarin deze wetgeving voorziet, geen betrekking hebben op seizoensverhuur, zoals het verbod om vanaf 25 augustus 2022 de huur te verhogen van woningen met energieklasse F of G.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.