Waarom blijven sommige erfgenamen in mede-eigendom na een erfenis?
Sommige erfgenamen kiezen er zelf voor om in mede-eigendom te blijven, om een gemeenschappelijk goed te behouden, om een eigendom niet in stukken te verdelen, of om een familielid ter plekke te houden. Sommige goederen (winkel, bedrijf…) blijken moeten om te verdelen. Andere erfgenamen willen ook bezuinigen, om kosten met betrekking tot de verdeling te vermijden.

Wat zijn de nadelen van mede-eigendom na een erfenis?

Het mede-eigendom is een uitstekende oplossing in sommige gevallen, als de erfgenamen eensgezind zijn en als het beheer van de goederen zonder problemen verloopt. Meningsverschillen komen echter vaak voor. De belangrijkste beslissingen (in de verkoop zetten, een huurcontract afsluiten…) vereisen ofwel unanimiteit ofwel een meerderheid van twee derde. Andere redenen voor discussie of zelfs conflicten zijn: de vergoeding voor bewoning verschuldigd door de mede-eigenaar die het goed bewoont, de invordering van voorschotten om dringende werkzaamheden uit te kunnen voeren…

Bovendien is het mede-eigendom onzeker, omdat het burgerlijk wetboek bepaalt dat niemand gedwongen is om in mede-eigendom te blijven. De mede-eigenaren kopen soms de aandelen van hun mede-eigenaar terug – zij beschikken overigens over een recht van voorkoop – of komen overeen om het goed te verkopen.

Maar soms is de enige oplossing een gerechtelijke procedure.

Hoe kan men het beheer van een mede-eigendom gemakkelijker maken?

Een van de mede-eigenaren kan door de andere mede-eigenaren gemachtigd worden voor het dagelijks beheer: deze volmacht kan stilzwijgend zijn of notarieel bekrachtigd. Het is mogelijk om een overeenkomst voor mede-eigendom op te laten stellen, die in zekere zin de spelregels vastlegt. De tussenkomst van een notaris, wat verplicht is als het gaat om onroerende goederen, maakt het mogelijk om een overeenkomst op maat op te stellen.

Kan men het mede-eigendom vermijden?

Op het moment dat u uw erfenis voorbereidt, kunt u samen met uw notaris nadenken over oplossingen die voorkomen dat uw erfgenamen zich in een situatie van mede-eigendom zullen bevinden. Hoewel onenigheid geen grote ramp is, is deze onzekere juridische situatie echter wel ongemakkelijk.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.