Het is het verhaal geweest van deze winter. Alle media spraken erover: het testament van Johnny. Volgens de geruchten zou de jeugdidool zijn kinderen onterfd hebben. Hoe is dat mogelijk? Dit is de gelegenheid om weer eens te wijzen op enkele basisregels op het gebied van erfenissen.
In Frankrijk komen de kinderen eerst
In Frankrijk is het onmogelijk om je kinderen te onterven krachtens het wettelijk erfdeel*. Dit erfdeel verzekert kinderen ervan een minimaal deel van het vermogen te ontvangen van hun overleden ouder. Dit deel varieert afhankelijk van het aantal kinderen (ongeacht of zij wettig, onwettig, geadopteerd of “afkomstig uit meerdere bedden” zijn). Dit deel bestaat uit:
50% van de erfenis wanneer er één kind is. Het resterende deel van 50% wordt het beschikbare gedeelte genoemd. Dit deel kan in alle vrijheid gebruikt worden, en verdeeld worden ten gunste van degene die men per testament of schenking kiest,
2/3 van de goederen wanneer er twee kinderen zijn (het beschikbare gedeelte is dan 1/3),
3/4 wanneer er 3 of meer kinderen zijn.
*het wettelijk erfdeel waarvan bepaalde van uw erfgenamen verplicht erven; zij heten daarom “legitimarissen”. Het is u verboden om, via schenking of testament, te beschikken over dit deel van uw goederen.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.