Als op het onroerend goed dat te koop is gezet, een recht van voorkoop rust, dan is de notaris belast met het informeren van de openbare instanties over de ondertekening van de voorlopige koopakte of de verkoopbelofte door middel van de vervreemdingsintentieverklaring.

 

Afhankelijk van uw situatie, kunt u mondeling of schriftelijk een bod doen

In alle gevallen is een bod tot aankoop niet verplicht. Het bod moet echter opgesteld worden met een makelaar, zodat het alle noodzakelijke elementen voor uw informatie bevat evenals de clausules die u beschermen. In tegenstelling tot de schriftelijke versie verplicht het mondelinge bod tot aankoop u nergens toe. Dit type bod wordt aangeraden als u twijfels heeft. De keerzijde hiervan is dat de verkoper zich ook nergens toe verplicht en de mogelijkheid behoudt om zijn eigendom aan elke andere geïnteresseerde voor te stellen.

 

Wat is de inhoud van een schriftelijk bod tot het aankopen van een woning?

  • De beschrijving van het goed, zijn oppervlakte, zijn ligging …
  • De aankoopprijs
  • De geldigheidsduur van het bod, tussen 5 en 10 dagen.
  • De manieren waarop de verkoper kan reageren (aangetekende brief met ontvangstbevestiging of via een deurwaarder).
  • De duur van de terugtrekkingstermijn.
  • De opschortende voorwaarden (verkrijgen van een lening, van een bouwvergunning, …).
  • De financiering van het eigendom (krediet, bedrag van persoonlijke inbreng, …).

De verplichtingen van een bod tot aankoop

Het schriftelijke bod tot aankoop van een onroerend goed verplicht u vanaf het moment dat dit bod door de verkoper aanvaard wordt. Wees dus erg voorzichtig bij het opstellen van het bod.

 

Een schriftelijk bod verplicht u tot het kopen van het onroerend goed

Het mondelinge bod verplicht u nergens toe tegenover de verkoper. Daartegenover staat dat de verkoper niet aan u gebonden is en het eigendom dus aan meerdere personen kan voorstellen. Aan de andere kant verplicht het schriftelijke contract u vanaf het moment dat de verkoper het bod heeft aanvaard binnen de toegestane termijn. Vanaf het moment dat uw terugtrekkingstermijn is verstreken en u van gedachten bent veranderd, dan heeft de verkoper het recht om schadevergoeding en rente van u te eisen. Daarom is het erg belangrijk om zorgvuldig en voorzichtig te zijn. Uw makelaar staat klaar om u hierover adviseren.

 

In  welk geval kunt u zich terugtrekken?

  • Zolang de verkoper niet schriftelijk heeft gereageerd op het bod.
  • Zolang de verkoper het bod niet schriftelijk heeft aanvaard en binnen de toegestane termijn.
  • Als de verkoper u een schriftelijk tegenvoorstel doet, in welk geval uw eerste bod tot aankoop vervalt.

Op papier lijkt de formulering van een bod tot aankoop u te verplichten als koper, voor zover de overeenkomst formeel wordt vanaf het moment dat de verkoper dit bod aanvaardt. De ondertekening van het voorlopige koopcontract wordt overigens gepland na de concretisering van het bod tot aankoop. Daarentegen heeft u in dit stadium nog steeds de mogelijkheid om u terug te trekken.

 

Niet na het formuleren van het bod tot aankoop als zodanig, maar na afloop van de terugtrekkingstermijn van 10 dagen die u wettelijk wordt verleend. Na de ondertekening van het voorcontract kunt u de verkoop dus afzeggen en terugkomen op uw besluit om het eigendom te kopen, zonder enige reden en zonder dat er een boete wordt toegepast.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.