Uw huis in de verkoop binnenkort weer beschikbaar

France Pro Consult - Uitsluitend en overal in Frankrijk

Geachte heer en mevrouw,


Naar aanleiding van de verkoop van Franse huizen op de Franse, Nederlandse en diverse andere buitenlandse woningmarkten, volgt hieronder een mededeling:


Helaas worden wij, in verband met de conjunctuur, overspoeld met aanvragen van Nederlanders die hun Franse woning in de verkoop willen zetten. Wij zouden graag iedereen willen helpen maar helaas is dat niet mogelijk.


Wij wensen optimale en efficiënte diensten te bieden. Het plaatsen van enkele foto’s en een beknopte omschrijving op een website is lang niet voldoende.


Wij wensen voldoende aandacht en tijd te kunnen besteden aan de verkoop van deze woningen, mochten wij meer woningen in de verkoop nemen dan zouden wij niet in staat zijn om dit te doen. 


Het verkopen van onroerend goed is voor de meesten geen dagelijkse bezigheid. Naar aanleiding van de conjunctuur neemt de complexiteit van vastgoedtransacties in Frankrijk sterk toe. Er zijn met dergelijke transacties grote belangen gemoeid.


Om deze reden hebben wij besloten om op dit moment geen extra woningen in de verkoop te nemen.  Binnenkort komen wij met nieuwe diensten, een nieuwe werkwijze die voldoet aan de eisen die de huidige, kritische, cliënt stelt.


Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. 


Met vriendelijke groet,


Thierry Biguet