De diagnose van energieprestatie (diagnostic de performance énergétique – DPE) geeft informatie over de energieprestatie van een woning of een gebouw, door zijn energieverbruik en zijn impact met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen te schatten. De diagnose sluit aan op de energiepolitiek die op Europees niveau is bepaald, om het energieverbruik van gebouwen te verminderen en om de broeikasgasuitstoot te beperken.

De inhoud en de bepalingen van het opstellen van de DPE zijn gereglementeerd. De DPE beschrijft het gebouw of de woning (oppervlakte, ligging, muren, ramen, materialen, etc.), evenals zijn verwarmingssystemen, sanitaire warmwatervoorzieningen, koelsystemen en ventilatiesystemen. De DPE geeft aan, volgens de gevallen, ofwel de hoeveelheid energie die daadwerkelijk verbruikt wordt (op basis van facturen), ofwel het geschatte energieverbruik voor een standaard gebruik van een gebouw of een woning.
De voorgeschreven milieulabels
Het lezen van de DPE wordt vergemakkelijkt door twee labels van 7 klasses van A tot G (A komt overeen met de beste prestatie, G met de slechtste):
Het energielabel geeft informatie over het primaire energieverbruik;
Het klimaatlabel geeft informatie over de hoeveelheid uitgestoten broeikasgas.
Deze voorziening sluit aan op het geheel van maatregelen die als doel hebben om zowel de impact van de verhoging van de energiekosten op de portemonnee van de Fransen te beperken als het milieu te redden. Dit energielabel is een grote vooruitgang voor wat betreft de informatie voor de gebruikers: het label maakt het met name mogelijk voor elk Frans huishouden dat een onroerend goed koopt of huurt om de impact van zijn energiekeuzes op het broeikaseffect beter te meten en om een schatting te hebben van zijn energiefactuur.
Opstellen van de diagnose van energieprestatie
De werkelijke verbruiken van gebouwen hangen rechtstreeks af van de gebruiksvoorwaarden en de daadwerkelijke verwarmingstemperatuur; de geschatte verbruiken zijn geen contractuele garantie, maar maken het mogelijk om een objectieve vergelijking te maken van de kwaliteit van woningen en gebouwen die in de verkoop worden gedaan of die gehuurd worden.
De diagnose bevat ook aanbevelingen die het mogelijk maken voor de koper, de eigenaar, de verhuurder of de huurder, om de meest effectieve maatregelen te kennen om energie te besparen. Het gaat om adviezen over goed gebruik en goed beheer van het gebouw en zijn voorzieningen, evenals aanbevelingen voor werkzaamheden. Deze geadviseerde werkzaamheden zijn niet verplicht: de DPE heeft als doel om de verbetering van de energieprestatie van een gebouw te stimuleren, niet om de uitvoering van werkzaamheden te verplichten.
Bijzondere gevallen daargelaten, is een DPE 10 jaar geldig.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.