Houd hier rekening mee om de te belasten overwaarde te verlagen

 

Of u de woning nu gekocht heeft of heeft gekregen via een schenking of erfenis, het is mogelijk om aan zijn oorspronkelijke waarde sommige van de sindsdien uitgevoerde werkzaamheden toe te voegen.

 

De regel: als u uw woning ten minste 5 jaar heeft gehouden, dan kunt u aan de aankoopprijs een forfaitair bedrag van 15% toevoegen voor werkzaamheden (dit heeft echter geen betrekking op de grond). Ongeacht het eigendom en de duur dat het eigendom in bezit is, kunt u in plaats daarvan uw werkelijke uitgaven inhouden. 

 

De regel heeft betrekking op bouwwerkzaamheden, reconstructiewerkzaamheden, uitbreidingswerkzaamheden en verbeteringswerkzaamheden, evenals, voor een terrein, de kosten voor ontwikkeling of het bouwrijp maken (aansluiting aan waternet en elektriciteitsnet …). De werkzaamheden moeten uitgevoerd zijn door een bedrijf en u moet in staat zijn de facturen te kunnen overhandigen in het geval de belastingdienst hierom vraagt.

 

Onze adviezen: De keuze voor het forfaitair bedrag van 15 % is des te meer interessant, aangezien er geen bewijsstukken van de werkzaamheden worden gevraagd. Het kan zelfs worden toegepast als u geen werkzaamheden heeft laten uitvoeren of niet aan een vakman heeft gevraagd om deze uit te voeren, als u de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd of als deze reeds van uw inkomsten uit grondbezit zijn afgetrokken.

 

Weet ook dat dit forfaitair bedrag van toepassing is als u uw huis heeft laten bouwen en u uw huis minder dan 5 jaar heeft gehouden. In dat geval komt de aankoopprijs (waarover het forfaitair bedrag wordt berekend) overeen met de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden tot en met de voltooiing ervan (architectenkosten, facturen van ondernemers …). Let er evenwel op om de prijs voor de grond (die niet kan profiteren van het forfaitair bedrag) te scheiden van de prijs van de bouw.

 


Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.