U wilt uw huis, uw onroerend goed, verkopen en u vraagt zich af hoeveel tijd u hiervoor uit moet trekken?
Ontdek de verschillende stappen.

1. In de verkoop zetten – 1 dag tot 2 maanden, afhankelijk van het reactievermogen van de verkoper
De prijs van de woning schatten:
Foto’s van de woning maken:

2. Een koper vinden – van 1 maand tot 3 jaar, afhankelijk van de markt
Het is duidelijk dat deze stap de meest variabele duur heeft. De tijd die het u kost om een koper te vinden, hangt gedeeltelijk af van de markt en daar kunt u niets aan veranderen, en van uw vraagprijs (in vergelijking met de waarde op de markt).
Maar vergeet niet dat de kwaliteit van uw advertentie ook een bepalende factor is in het binnen een redelijke termijn vinden van een koper. Als uw woning te hoog getaxeerd is, als de foto’s niet aantrekkelijk zijn voor de verkoop, als u vergeet om sterkte punten te vermelden in uw advertentie; het kan uw verkoop aanzienlijk vertragen.

3. De voorlopige koopakte ondertekenen – 1 maand
Wanneer een koper u een bod doet met een prijs die u aanstaat, dan heeft u ongeveer een maand nodig om een volledige voorlopige koopakte gereed te krijgen voor ondertekening.
U moet hierbij wel opletten, want het gaat om een ingewikkelde akte. Vanaf dit moment tot de ondertekening van de voorlopige koopakte, moet u zich bezighouden met het verzamelen van stukken die bij de voorlopige koopakte gevoegd moeten worden:
Onroerendgoed-diagnoses: Hiervoor moet u een afspraak maken met een praktijk die gecertificeerde diagnoses uitvoert. Deze praktijk zal u aangeven welke diagnoses verplicht zijn in uw geval en zal deze bij u komen uitvoeren.
Als de woning in mede-eigendom is: U moet van de beheerder een geheel van stukken krijgen met betrekking tot het beheer en de financiële situatie van het mede-eigendom.

4. De verkoopakte ondertekenen – in principe 3 tot 4 maanden
Deze stap kan zelfs veel langer duren, afhankelijk van de wensen van de partijen, het vrijgeven van geld, de verhuizing, de verkoop van een ander onroerend goed, etc.
Na het ondertekenen van de voorlopige koopakte, bestaat er altijd een termijn van ten minste 2,5 maanden tot de ondertekening van de definitieve koopakte. Tijdens deze periode kan de verkoop nog steeds geannuleerd worden, vanwege verschillende redenen:
De terugtrekkingstermijn (bedenktijd): Tijdens de eerste 10 dagen kan de koper zich terugtrekken zonder verantwoording. Dit wordt de terugtrekkingstermijn of bedenktijd genoemd. Als de koper zich terugtrekt, dan krijgt hij de aanbetaling terugbetaald, die tijdens de ondertekening van de voorlopige koopakte is overgemaakt. Dit dient binnen 21 dagen na zijn terugtrekking te gebeuren.
De opschortende voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van een krediet: De meerderheid van de kopers financiert zijn aankoop via een onroerendgoed-krediet (lening). De voorlopige koopakte bevat daarom in het algemeen een opschortende voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van een krediet, waarvan de duur minimaal een maand is, maar in principe 45 dagen (deze duur wordt verduidelijkt in de voorlopige koopakte). Tijdens deze periode gaat de koper proberen om zijn onroerendgoed-krediet te krijgen en als hij deze niet verkrijgt, dan kan hij zich terugtrekken en zijn aanbetaling terugkrijgen.
Gedurende deze periode moet de notaris zich er ook van vergewissen dat de overheidsinstanties niet voornemens zijn om de woning in voorkoop te nemen. Het recht van voorkoop is een recht tot aankoop met voorrang door een andere koper dan de uwe en die de plaats van hem zal innemen. De gemeente, de Staat of het departement kunnen uw woning in voorkoop nemen. In de praktijk moet uw notaris een DIA (Déclaration d’intention d’aliéner: intentieverklaring tot vervreemding) sturen naar de overheidsinstantie die dit recht bezit. De reactietijd is twee maanden, en drie maanden wanneer het om kwetsbare zones gaat.
Na afloop van deze stappen is de definitieve akte ondertekend, overhandigt u de sleutels aan de koper en is de verkoop voltooid!

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.