Voorzichtigheid is geboden!
De heer en mevrouw JANSSEN hebben een koper gevonden voor hun huis. De voorlopige koopakte is getekend door de toekomstige kopers en zij hebben zelfs hun kredietaanbiedingen teruggestuurd. Het probleem is dat zij hun huur al hebben opgezegd en dus “op straat” komen te staan. Daarom vragen zij aan de heer en mevrouw JANSSEN of zij de sleutels mogen hebben vóór het ondertekenen van de authentieke akte. Moeten zij hen in het huis laten wonen?
Wanneer het niet echt noodzakelijk is, wordt dit afgeraden. Wat kan er namelijk gebeuren?
De toekomstige koper overlijdt vóór de ondertekening van de koopakte?
Wanneer u besluit om de sleutels van te voren te geven, dan is dat op eigen risico en verantwoordelijkheid! Soms bevindt u zich in een erg lastig parket, wanneer u van dienst probeert te zijn. Uw koper overlijdt terwijl hij al is begonnen met werkzaamheden om het huis naar zijn smaak te verbouwen. En dit is geen schoolvoorbeeld! Een scheidingsmuur is weggehaald, de tegelvloer is verwijderd… het is een bouwplaats! In het geval van overlijden wordt de verkoop geannuleerd. U moet dan dus een nieuwe koper zien te vinden voor uw huis/bouwplaats. Het spreekt voor zich dat uw huis bovendien een deel van zijn waarde heeft verloren.
Kunt u zonder risico de sleutels geven als het huis verzekerd is door de toekomstige koper?
Het overhandigen van de sleutels, een symbolische daad, moet plaatsvinden op de dag van de definitieve akte, dan is er sprake van “overdracht van eigendom”. Dat betekent de overdracht van lasten en risico’s. De koper moet de woning dus verzekeren voor de dag van de ondertekening (tegen diefstal, brand, …). Als de verzekeraar van uw koper ermee instemt om het goed vervroegd te verzekeren en uw huis brandt af… Dan zult u zich in een juridisch gevecht bevinden tussen uw verzekeraar en die van uw koper. Dat kan erg lang duren! Tijdens die periode is het onmogelijk om uw huis te verkopen of om een schadevergoeding te krijgen.
U kunt een vergunning voor vruchtgebruik laten ondertekenen
Wanneer u toestemming verleent om vervroegd bezit te nemen van de woning, dan wordt de persoon die de woning zonder titel bewoont, een soort “bevoegde kraker”. Het is altijd mogelijk om een document op te laten stellen tussen u beiden: een overeenkomst voor het ter beschikking stellen van het goed. Zorg in dat geval voor:
uw akkoord voor deze bezetting van het huis,
het opheffen van alle opschortende voorwaarden (zoals het verkrijgen van een lening bijvoorbeeld),
het onmiddellijk vrijkomen van de woning wanneer de definitieve akte niet wordt ondertekend,
en vooral het overmaken van een waarborgsom voor eventuele schade evenals een dwangsom per dag dat de woning niet vrijkomt.
Wees dus voorzichtig!

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.