De notaris van de verkoper voert alle formaliteiten uit bij de aankoop van een huis. De koper heeft echter het recht om zich te laten bijstaan door een notaris van zijn keuze.

 

Dit heeft een groot aantal voordelen terwijl het geen extra kosten met zich meebrengt.

 

De formaliteiten kunnen door twee notarissen uitgevoerd worden:


Dit feit is bij weinig mensen bekend terwijl dit juist heel praktisch is. De formaliteiten zoals het opstellen van de voorlopige verkoopakte en vervolgens de definitieve verkoopakte, kunnen door twee verschillende notarissen uitgevoerd worden. Beide partijen kunnen zich namelijk laten vertegenwoordigen door de notaris van hun keuze. De notaris van de verkoper is in feite verantwoordelijk voor de uitwisseling van documenten en is belast met de uitvoer en eindredactie van de documenten. De andere notaris, die van de koper, zal zijn cliënt ondersteunen en adviseren tijdens de opstelling van de aktes. Notarissen zijn gewend om met elkaar samen te werken in dergelijke situaties. Allebei vertegenwoordigen en adviseren zij hun cliënt.

 

Waarom het geen extra kosten met zich meebrengt:


Men zou denken dat dit extra kosten met zich meebrengt, omdat ook het werk van de tweede notaris betaald moet worden. Niets is minder waar! Wat we meestal de « notariskosten » noemen, zijn in feite verschillende kosten. Een groot deel van deze kosten zijn belastingkosten die door de notaris ingewonnen worden en uitbetaald worden aan verschillende overheden (gemeente, departement, landelijke overheid). Een ander deel bestaat uit honoraria van de notaris(sen), die deze transactie behandelt en ten slotte zijn er nog enkele andere kosten, de voorschotten genaamd. De verkoper betaalt geen notariskosten. Alle notariskosten zijn voor rekening van de koper. Voor een bestaand/oud huis is dit bedrag ongeveer 7 à 9 % van het aankoopbedrag van het huis. Dit maakt deel uit van de aanzienlijke lange kostenlijst bij aankoop van een onroerend goed. Wanneer er twee notarissen zijn, blijft het honorarium van de notaris hetzelfde. Deze provisie wordt eenvoudigweg onder de twee notarissen verdeeld.

 


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.