Wanneer u een huis, een appartement of welk onroerend goed dan ook verkoopt voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor u het heeft gekocht, dan realiseert u de zogenaamde onroerendgoed-overwaarde. De overwaarde vertegenwoordigt het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. Deze overwaarde is in principe belastbaar, maar gelukkig bestaan er meerdere gevallen waarbij de verkoop vrijgesteld wordt van belasting op de overwaarde.

Het hoofdverblijf is altijd vrijgesteld.

Vrijstelling bij de verkoop van een tweede huis:

De verkoop van een tweede huis kan ontsnappen aan de belasting op de overwaarde wanneer de verkoper de verkoopprijs gebruikt om zijn hoofdverblijf te kopen, onder de volgende voorwaarden:
De verkoper mag niet de eigenaar zijn van zijn hoofdverblijf.
De verkoper mag geen eigenaar zijn geweest van zijn hoofdverblijf gedurende de vier aan de verkoop voorafgaande jaren, rechtstreeks of via een tussenpersoon. Hij moet bijvoorbeeld huurder zijn geweest en zijn fiscale verblijfplaats in Frankrijk hebben gehad.
Hij moet zijn tweede verblijf in de verkoop hebben gedaan alvorens zijn hoofdverblijf te kopen;
De verkoop van zijn tweede huis dient plaats te vinden binnen een normale termijn na de aankoop van zijn hoofdverblijf;
De verkoopprijs van zijn tweede huis dient gebruikt te worden voor de aankoop van zijn hoofdverblijf.

Overigens:
De vrijstelling kan slechts éénmaal ingezet worden;
De vrijstelling is facultatief: het is aan de verkoper om te verzoeken of hij op het moment van de verkoop hiervan mag profiteren, wanneer aan de voorwaarden is voldaan. De dag van de verkoop van zijn tweede huis waarbij hij wenst te profiteren van de vrijstelling van de overwaarde, moet hij het bedrag schatten dat hij gaat gebruiken om zijn hoofdverblijf te betalen. Ofwel hij zal de gehele prijs hergebruiken, ofwel slechts een deel ervan. De notaris zal hier nota van nemen.
De vrijstelling van belasting over de overwaarde is van toepassing op het deel van de prijs dat is hergebruikt. De verkoper is dus volledig vrijgesteld van overwaarde als hij de volledige prijs van het verkochte eigendom gebruikt om zijn hoofdverblijf te kopen, maar hij zal belast worden over het deel van de prijs dat niet geherinvesteerd is als hij niet de volledige prijs gebruikt.

De verkoopprijs van het tweede huis moet gebruikt worden voor het kopen van een hoofdverblijf
De verkoper moet een deel of het geheel van de verkoopprijs gebruiken, afhankelijk van hetgeen hij op het moment van de verkoop heeft aangegeven, binnen een termijn van maximaal 24 maanden om zijn hoofdverblijf te kopen.
Echter:
Als hij een lager bedrag gebruikt dan wat hij aangegeven heeft, dan moet hij een rectificerende verklaring indienen;
Daarentegen, als hij uiteindelijk meer gelden hergebruikt dan wat hij had aangegeven tijdens de verkoop, dan kan hij een bezwaar indienen om de te veel betaalde belasting terug te laten storten;
Ten slotte, als hij de prijs integraal gebruikt, hoeft hij geen specifiek aangifteformulier in te dienen op het moment van de verkoop, maar dan zal de notaris er melding van maken in de verkoopakte.
Hij kan voor zijn hoofdverblijf kiezen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Advies: Wat betreft de uit te voeren formele procedures, raden wij u aan om in alle gevallen de stand van zaken te bepalen met uw eigen notaris op het moment van verkoop en van aankoop.

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.