De diagnose ‘verwerking van afvalwater’ is een van de verschillende onderzoeken die een onroerendgoed-eigenaar moet uitvoeren voordat hij zijn eigendom in de verkoop zet. De diagnose wordt uitgevoerd op eigendommen die uitgerust zijn met een onafhankelijk afvalwaterzuiveringssysteem.

 

Om de effecten van het grote probleem van bodemverontreiniging te verzachten, verplicht de Loi sur l’eau (Waterwet) die sinds 30 december 2006 van kracht is, alle eigenaren om een diagnose ‘verwerking van afvalwater’ te laten uitvoeren, met als doel toekomstige kopers te controleren en te informeren over de methode van de opvang en de verwerking van afvalwater in de woning die zij op het punt staan te kopen.

 

1. Definitie van de diagnose ‘verwerking van afvalwater’

Een diagnose ‘verwerking van afvalwater’ is een door een deskundige uitgevoerd onderzoek dat dient om de goede staat en de goede werking van zelfstandige afvalwaterzuiveringssystemen te garanderen. Door middel van een strenge controle-audit kunnen problemen in verband met de waterafvoer worden opgespoord. In het geval dat u uw onroerend goed wilt verkopen, is een diagnose ‘verwerking van afvalwater’ verplicht.

 

2. Hoe wordt de diagnose ‘verwerking van afvalwater’ uitgevoerd?

Het wordt aangeraden om een diagnose ‘verwerking van afvalwater’ te laten uitvoeren op het moment dat u besluit uw huis te verkopen.

 

In tegenstelling tot andere verplichte diagnoses zoals de diagnose ‘energieprestatie’ of de diagnose ‘elektriciteit’, wordt de diagnose ‘verwerking van afvalwater’ niet uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, maar door het SPANC.

 

Deze organisatie organiseert controles van niet-collectieve afvalwaterzuiveringsvoorzieningen in uw gemeente. U moet daarom vooraf contact met hen opnemen om een afspraak te maken met een van hun deskundigen.

 

Voor een diagnose ‘verwerking van afvalwater’ komt een deskundige ter plaatse en onderzoekt het systeem voor de opvang en de verwerking van afvalwater in uw woning. De elementen die in het bijzonder de aandacht van de diagnosesteller vragen, zijn:

 

  • De hoogte van het bezinksel in de tank;
  • De aanwezigheid van bepaalde storingen en andere problemen vanwege het onderhoud;
  • De werking van het afvoersysteem en de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s;
  • De verschillende onderdelen waaruit de installatie bestaat;
  • De correcte toepassing van eerdere aanbevelingen en de diverse aangebrachte wijzigingen, enz.

Om het verloop van het bezoek van de deskundige te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de diagnose daadwerkelijk op naam staat van de eigenaar van de woning, kunnen verschillende bewijsstukken worden verlangd, zoals oude certificaten van overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de verwerking van afvalwater, die de eigenaar in zijn bezit heeft.

 

Aan het einde van het bezoek stelt de diagnosesteller een gedetailleerd verslag op over de staat van de niet-collectieve afvalwaterzuiveringsinstallatie en brengt hij verslag uit over de punten die zojuist zijn gecontroleerd. Ook worden de verschillende waarnemingen met betrekking tot het proces van opvang en verwerking van afvalwater en eventuele aanbevelingen ter verbetering van de installatie geregistreerd.

 

Dit rapport dient als diagnose ‘verwerking van afvalwater’ en moet worden toegevoegd aan het dossier van technische diagnoses. Dit dossier bevat de verschillende verplichte certificaten die de verkoper bij de ondertekening van het voorcontract ter beschikking van de koper moet stellen.

 

3. Geldigheidsduur van de diagnose ‘verwerking van afvalwater’

De diagnose ‘verwerking van afvalwater’ is 3 jaar geldig, vanaf de datum van de uitvoering ervan. De diagnose maakt het dus mogelijk om uw huis in deze periode verkopen. Let op: bij de ondertekening van het voorcontract, of het nu gaat om een voorlopige koopakte of een verkoopbelofte, moet de diagnose ‘verwerking van afvalwater’ op dat moment geldig zijn.

 

Het oude certificaat dat door de vorige eigenaar is geleverd, kan niet worden gebruikt om de goede werking van de afvalwaterzuivering te bewijzen, omdat de eigenaar in geval van gevaar voor de gezondheid niet gedekt zal zijn en dus beschuldigd kan worden van verborgen gebreken, wat zal leiden tot de annulering van de verkoop of tot financiële sancties (de wet kan de eigenaar dwingen de verplichte renovatiewerkzaamheden van zijn waterzuiveringsinstallatie te financieren).

 

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.