De behandelingstermijn van SAFER-instanties bedraagt normaal gesproken ongeveer twee maanden. Echter, deze termijn kan ingekort worden, door middel van het betalen van een contributie van ongeveer 100 tot 250 euro.
De minister herinnert ons er in zijn reactie aan dat kopers van landbouwgrond of landelijk onroerend goed inderdaad geïnformeerd kunnen worden door hun notaris over het feit dat een aanvulling op het honorarium het mogelijk maakt om de koopaktes sneller te ondertekenen, zonder de afloop van de termijn van twee maanden af te hoeven wachten.
De praktijk van bekendmakingen, waarvoor de notarissen om een snel antwoord verzoeken, lijkt op een dienstverlening die een bijzondere investering van de SAFER (onderzoek van het terrein, raadpleging, advies van het technische comité…) behoeft, binnen een vrij korte termijn.
Wanneer een koper echter het door de Safer gevraagde honorarium voor een ‘snel antwoord’ – een honorarium dat altijd optioneel is en niet door een wettelijke bepaling geregeld wordt – niet wil betalen, dan dient de notaris eenvoudigweg te wachten totdat de termijn van twee maanden voorbij is om de verkoop te kunnen legaliseren, vanaf het moment dat er geen gebruik is gemaakt van het recht van voorkoop.
* SAFER : les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (instanties die belast zijn met herindelingen via de aankoop van landbouwgronden)

Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.