ANALYSE – Doordat er vrijwel geen vastgoedtransacties plaatsvinden, is het moeilijk te voorspellen hoe de prijzen op de woningmarkt zich zullen ontwikkelen, maar de professionals uit de sector zien wel een nieuwe tendens.  

 

Door Jean-Bernard Litzler

 

Het aantal transacties is sterk verminderd. Op dit punt zijn alle professionals het met elkaar eens: na twee recordjaren, is het aantal transacties in 2020 sterk gedaald. Zoals de site MeilleursAgents voor vastgoed analyse terecht zegt, is het voorjaar gewoonlijk het meest actieve seizoen: 15 % van de jaarlijkse verkoop vindt meestal tussen half maart en april plaats. Vorig jaar, in 2019, zijn er 1,038 miljoen transacties geregistreerd, de site heeft ingeschat dat er dit jaar door de lockdown 120.000 transacties zijn misgelopen. Na 11 mei zal er waarschijnlijk een inhaalmanoeuvre plaatsvinden, maar hetzelfde aantal zal zeker niet bereikt worden. Het afronden van de huidige dossiers zal meerdere weken duren en de zomerperiode zal, volgens de voorspellingen van het notarisambt rustiger zijn dan gewoonlijk. 

 

Vervolgens moeten we nog maar afwachten of het mogelijk zal zijn te verhuizen en wat de omvang van de economische crisis zal zijn die na de sanitaire crisis gaat volgen. Alle denkbeeldige situaties zijn mogelijk en zelfs de meest optimistische waarnemers hebben geen hoge verwachtingen. 

 

Ondanks de marktomstandigheden, zien de professionals voor dit jaar al enkele duidelijke trends ontstaan. Het is geen verrassing dat er, na twee recordjaren, in 2020 een grote daling in het aantal transacties heeft plaatsgevonden. Sommige specialisten schatten dat er door de lockdown 120.000 verkopen zijn misgelopen ondanks een te verwachten inhaalslag. Minder vanzelfsprekend; de crisis zou de agrarische sector kunnen versterken. 

 

Bij »Barnes propriétés et châteaux », licht Bertrand Couturié toe: « Er zijn veel thuiswerkers maar ook veel senioren die bang zijn geworden door deze epidemie. » Ten slotte verwachten de kopers dat de prijzen zullen dalen. Sommige onderzoeken wijzen uit dat het aantal kopers dat wil onderhandelen toegenomen is en meer dan de helft denkt dat de prijzen zullen dalen. 

 

Hoe groot deze daling zal zijn is in dit stadium nog moeilijk in te schatten. Henry Buzy-Cazaux, voorzitter van het « Institut du management des services immobiliers » (Management Instituut Vastgoedsector), durft te ramen dat de prijzen in de meest gewilde grote steden met 5 à 10 % zullen dalen en daarbuiten met 10 à 15 %.

 

Bron: https://www.lefigaro.fr/placement/comment-le-covid-pourrait-redessiner-les-contours-du-marche-immobilier-20200507

 


Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.