De situatie op 29 augustus 2020

 

Het besluit om een zone over te laten gaan in een « rode zone », is gebaseerd op de inschatting van de activiteit van de epidemie in elke regio. De inschatting is gebaseerd op de analyse van een aantal indicatoren die afkomstig zijn van het Franse Ministerie van Volksgezondheid zoals de frequentiecijfers, de bezettingsgraad van ziekenhuizen, het aantal uitgevoerde testen, het aantal positieve testen en de ontwikkeling van het aantal clusters.

 

Een « rode zone » wordt vooral gekenmerkt door het frequentiecijfer dat hoger dan 50 is voor 100 000 inwoners en een ongunstige verspreiding van de epidemie  (bijvoorbeeld een snelle toename van het frequentiecijfer) Toch kan het voorkomen dat een departement geklasseerd wordt als een “rode zone” bij een frequentiecijfer van meer dan 30 per 100 000 inwoners. Dit gebeurt om te anticiperen op de situatie waarin een departement een frequentiecijfer heeft dat dichtbij de 50 per 100 000 inwoners ligt of omdat het departement grenst aan een ander departement dat reeds een hoog frequentiecijfer heeft.

 

Het besluit om over te gaan tot een “rode zone” wordt bij decreet door de Franse Premier genomen.

 

“Rode zone” ofwel zone met actieve circulatie van het virus (ZCA).

De prefect van een departement kan, doordat de zone in een « rode zone » is overgegaan, een aantal maatregelen nemen zoals beschreven in artikel 50 van decreet n°2020-860 van 10 juli, waaronder:

 

  • Beperking of verbod op bijeenkomsten;
  • Gehele of gedeeltelijke sluiting van niet essentiële openbare instellingen;
  • Beperking van vervoer in een regio (100 km, departement, stad, etc.).

Deze maatregelen worden in samenspraak met de lokale gezondheidsinstanties en bestuurders genomen.

 

Als aanvulling op de maatregelen die door de prefect zijn genomen kan de plaatselijke uitvoerende gezondheidsdienst in overleg met de prefect, de volgende maatregelen treffen:

 

  • Uitbreiden van de veiligheidsmaatregelen (verplicht dragen van mondkapjes, uitbreiding communicatie en informatie over het virus, uitbreiding van controles, boetes voor instellingen die de voorschriften overtreden);
  • Uitbreiden van de testcapaciteit
  • Inschakelen van ziekenhuizen en zorginstellingen en, indien nodig, verhoging van de ziekenhuisopnamecapaciteit;

Bron : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique

 


Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.