Notarissen vroegen er uit eigen beweging al om. Soms zelfs lokale overheden. Tot nu toe is de controle van de collectieve rioolzuivering niet gereguleerd, maar deze inspectie wordt verplicht en in de regio Parijs worden de controles zelfs opgenomen in het DDT (Dossier de diagnostic technique – dossier van technische diagnoses).

 

De verplichting is ingegeven door de komst van de Olympische Spelen van 2024, waarbij onder andere zwemevenementen in de Seine zijn gepland. De openbare overheid wil er zeker van zijn dat de atleten niet in troebel water zwemmen, omdat veel gebouwen nog steeds hun afvalwater en regenwater in de rivier lozen zonder het zuiveringsproces te doorlopen.

 

De nieuwe verplichting in de wet Climat et résilience (klimaat- en herstelwet)

is daarom van toepassing op “gebieden waarvan de lozingen van afvalwater en regenwater een weerslag hebben op de waterkwaliteit voor de Olympische vrijeslagzwemwedstrijden en de triatlonwedstrijden op de Seine“. In een decreet dat op 1 februari is gepubliceerd, wordt de lijst met betrokken gebieden uiteengezet. Parijs staat er natuurlijk op, maar ook zo’n 70 gemeenten in het Parijse stroomgebied.

 

Controle collectieve rioolzuivering verplicht in 2023 voor de rest van het land

Sinds 1 januari moeten deze gemeenten een verplichte inspectie ondergaan voor elke nieuwe aansluiting of wijziging van een bestaande aansluiting. De klimaat- en herstelwet spreekt niet van een “diagnose”, maar van een “document dat is opgesteld na controle van de aansluiting op het openbare afvalwaterverzamelnet”, “waarin de uitgevoerde controle wordt beschreven en waarin wordt beoordeeld of de aansluiting voldoet aan de wettelijke eisen“. Het document, dat 10 jaar geldig is, wordt opgesteld door de gemeente en verstuurd naar de eigenaar of, in het geval van een mede-eigendom, naar de vereniging van huiseigenaren. In geval van niet-naleving heeft de eigenaar van het gebouw twee jaar de tijd om de werkzaamheden te voltooien.

 

Vanaf 1 juli 2022 is het ook de bedoeling dat dit document bij de DDT wordt gevoegd, zoals het geval is voor de diagnose van een niet-collectieve rioolzuiveringsinstallatie, en dat notarissen de Spac (openbare dienst voor collectieve rioolzuivering) hiervan binnen een maand op de hoogte brengen.

 

Diagnose rioolzuivering niet verplicht voor gebouwen die zijn aangesloten op de riolering

Als uw huis/appartement is aangesloten op de riolering, dan is de diagnose collectieve rioolzuivering niet wettelijk verplicht. Hetzelfde geldt voor gebouwen in mede-eigendom.

 

Er moet echter worden opgemerkt dat artikel L1331-4 van de Code de la santé publique (Wetboek van Volksgezondheid) lokale overheden verantwoordelijk stelt voor “het controleren van de kwaliteit van de werken die nodig zijn om afvalwater naar het openbare deel van de aansluiting te brengen evenals hun goede staat/werking”. Als gevolg hiervan kunnen gemeentelijke verordeningen eisen dat er een diagnose collectieve rioolzuivering wordt uitgevoerd tijdens de verkoop van een huis. Het is daarom essentieel om dit punt goed te controleren bij de bevoegde gemeentelijke diensten.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven eigendom van France Pro Consult en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.