Voordat u verplicht bent om voor de rechtbank te verschijnen, hier een aantal handige tips voor wanneer u besluit om een zwembad te bouwen of om dit weekend een barbecue te houden…

 

Wat moet u doen in het geval van overmatig gebruik van een barbecue door de buren?

 

In het algemeen wordt het gebruik van een barbecue niet beschouwd als een abnormale burenhinder, omdat dit gebruik alleen in een bepaald seizoen plaatsvindt en afhankelijk is van het weer. Dus let op de windrichting wanneer u uw sardientjes aan het braden bent!

 

Het gebruik van de barbecue kan echter bepaalde schade veroorzaken aan naburige eigendommen zoals: het zwart worden van de gevel, door de rook of de uitstoot van as. De persoon die deze soort schade veroorzaakt, kan rechterlijk vervolgd worden voor de reparatie van de schade.  

 

Weet dat de gemeente de mogelijkheid heeft om het gebruik van barbecues binnen de gemeente te reglementeren. Het is gepast om contact op te nemen met de gemeente om erachter te komen of er een gemeenteverordening bestaat wat dit onderwerp betreft.  

 

Als u in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom woont, wordt ook aanbevolen om het reglement van mede-eigendom te controleren, om te weten of er een clausule bestaat die het gebruik van barbecues voorschrijft.


Bestaan er regels wat betreft het gebruik van zwembaden?
 Vanaf welk moment is het gebruik van het zwembad synoniem aan overlast?

Het bouwen van een zwembad wordt steeds gewoner en er ontstaan steeds meer geschillen die veroorzaakt worden door het gebruik van zwembaden. Normaal gesproken dient u uw zwembad op minimaal 3 meter afstand van de omheining van uw buren te bouwen. Maar uw buren kunnen zich altijd beroepen op de rechten van derden.

 

Er kunnen drie verschillende soorten overlast bestaan:

  • Overlast kan het gevolg zijn van het ophogen van het terrein om het zwembad te kunnen maken en zo kan er een waterstroom ontstaan.

Wanneer u op een verkaveld terrein woont, dan verduidelijkt het plan met voorwaarden de voorwaarden voor installatie. Daarentegen staat er vaak niets in bestemmingsplannen voor geïsoleerde terreinen. De Hoge Raad maakt de sloop van het bouwwerk, of dat nu wel of niet volgens de regels geplaatst is, ondergeschikt bij het bewijs van een abnormale burenhinder.

  • Wat betreft geluidsoverlast kunnen uw buren klagen over lawaai van stemmen en duiken in het zwembad. Geluiden lager dan 60 decibel zijn niet rechtgevend voor een abnormale burenhinder.


Wat kunt u doen in het geval van problemen met uw buren?

 

De gemeente raadplegen: neem contact op met het gemeentehuis om hen te waarschuwen. De gemeente heeft de verplichting om de openbare rust van inwoners te garanderen. Daarom kan de gemeente verordeningen uitgeven om het gebruik van barbecues of de tijdstippen waarop grasmaaien is toegestaan, te reglementeren.

Als u mede-eigenaar bent, neem dan contact op met de beheerder van het gebouw. 

 

Wanneer de voor de overlast verantwoordelijke een huurder is, dan kunt u zich richten tot de verhuurder, zodat deze de hinder kan laten stoppen. U kunt hem zelfs in gebreke stellen, om dit te doen.

 

U kunt ook de hulp inroepen van een professionele mediator. Hij heeft als missie om de dialoog te herstellen en om een minnelijke oplossing tussen de twee buren te vinden.  

 

Wanneer niets meer mogelijk is, dan stapt u naar de rechtbank.

  


 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.