De overdracht van een vermogen kan tijdens het leven voortijdig plaatsvinden. De versnippering van het eigendom is een optie.

 

Hierbij verdeelt u het eigendom van een goed tussen de vruchtgebruiker en blooteigenaar met een optimaal fiscaal voordeel. 

 

Verklaring

Eigendom is een optelsom van enerzijds het gebruik, voordeel en vruchtgebruik (huurinkomsten) en anderzijds het beschikkingsrecht tot verkoop of schenking. Dit eigendomsrecht kan opgesplitst worden in vruchtgebruik en blooteigendom. Bij deze splitsing ontstaat er dus een vruchtgebruiker en een blooteigenaar, die beide verschillende rechten en plichten hebben over het gesplitste goed.

 

De voordelen van het overdragen (schenken/ verkopen) van blooteigendom 

De persoon die een blooteigendom van een woning geeft, behoudt vaak zijn hele het vruchtgebruik. In dit geval zal de splitsing van zijn eigendom plaatsvinden door middel van het recht van retentie. De schenker van blooteigendom kan zo gebruik blijven maken van de woning door er zelf in te wonen of door de woning te verhuren en de huur te ontvangen. Dit is een veilige investering. Dit stelt hem in staat tijdens zijn leven zijn vermogen over te dragen, zonder in een weerloze positie te raken.

 

Fiscale voordelen van het schenken of verkopen) van blooteigendom 

Op voorwaarde dat de schenker/verkoper van het blooteigendom niet binnen drie maanden na de overdracht overlijdt, is alleen het blooteigendom aan het recht onderworpen. Wanneer de schenker/verkoper overlijdt, krijgt de blooteigenaar belastingvrij volledig eigendom van het goed. Er heerst voor hem geen belasting op de waarde van het vruchteigendom. In het algemeen geldt dat des te eerder men zijn vermogen overdraagt des te minder deze overdracht kost.

 

Voorbeeld: de wet schrijft voor dat elke ouder, iedere 15 jaar, 100.000 € belastingvrij aan zijn kinderen kan schenken.

 

Fiscale rechten en plichten van de vruchtgebruiker 

Inkomstenbelasting over huurinkomsten.

De vruchtgebruiker die gebruik maakt van het gesplitste eigendom kan het bewonen of verhuren. Indien het verhuurd wordt is er sprake van huurinkomsten, waar hij de vaste lasten van kan aftrekken die hij werkelijk betaald heeft, zoals menig ander verhuurder. Zoals de administratiekosten, de verzekering, onderhoud…

 

Betaling van de gemeentebelasting

De vruchtgebruiker betaalt de onroerend goed en gemeentebelasting. Behalve wanneer het goed verhuurd is, wordt de gemeentebelasting door de huurder betaald.

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.