Een onroerendgoedtransactie wordt afgesloten tijdens de ondertekening van de authentieke akte bij de notaris. Deze stap vindt doorgaans drie maanden na de ondertekening van het voorcontract plaats, of het nu om een voorlopige koopakte of een verkoopbelofte gaat. Maar voordat u tekent en officieel eigenaar wordt van het onroerend goed, wordt met klem aangeraden om een laatste bezoek te brengen: het ‘beleefdheidsbezoek’. Dit is een essentiële stap om bepaalde essentiële punten te controleren!

 

 

Waarvoor dient het ‘beleefdheidsbezoek’?

Het beleefdheidsbezoek, het laatste bezoek voor de ondertekening van de koopakte, stelt u in staat om de staat van het appartement of het huis dat u gaat kopen, te analyseren. Als u uw bod hebt gedaan en de verkoopbelofte enkele maanden geleden hebt ondertekend, heeft u uw eigendom in principe in de tussentijd niet meer gezien! Het is belangrijk om eventuele twijfels weg te nemen en u de dag voor de ondertekening gerust te stellen over de staat van de woning.

 

Alvorens de overdracht definitief te ondertekenen en de koop te verwezenlijken, moet de toekomstige eigenaar zich ervan vergewissen dat alles overeenstemt met wat in het voorcontract is vermeld. Meestal wordt aangeraden om het beleefdheidsbezoek idealiter binnen 24 uur vóór de definitieve ondertekening uit te voeren. Er is geen regel, maar het verdient aanbeveling de bezichtiging zo laat mogelijk uit te voeren, of liever, zo dicht mogelijk bij het ondertekenen van de definitieve koopakte.

 

De vier te controleren essentiële punten

Hoewel niets verplicht is, stelt een laatste bezoek aan de woning u in staat vier absoluut essentiële punten te controleren. Als u via een makelaar gaat, zal de makelaar die verantwoordelijk is voor de verkoop, u meestal vergezellen bij dit beleefdheidsbezoek. Het doel is u zo goed mogelijk te adviseren, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

 

Vergeet in ieder geval niet dat het sterk wordt aangeraden om de woning nog een laatste keer te bezoeken om deze vier absoluut essentiële punten te controleren:

 

 1. Of het onroerend goed leeg is.
  Aangezien u geacht wordt de volgende dag de sleutels van het pand op te halen, is het belangrijk om er zeker van te zijn dat de verkoper niet meer in het huis woont. Of een huurder, of iemand die gratis wordt gehuisvest. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar alles is mogelijk.In dezelfde geest, aarzel niet om te controleren of al het meubilair is verwijderd (behalve wat erbij wordt verkocht, natuurlijk). Zorg ervoor dat naast de meubels ook alle bijgebouwen zijn leeggemaakt: garage, kelder, enz.

 2. Of de in de verkoopbelofte vermelde elementen nog aanwezig zijn
  U moet nagaan of alle in het voorcontract, de voorlopige koopakte of de verkoopbelofte genoemde bestanddelen nog aanwezig zijn. Zowel de lijst met meubels die bij het huis werden verkocht, als het onroerend goed dat bij het huis hoort. Controleer bijvoorbeeld lampen, luiken, verwarmingen, gootstenen, keukenapparatuur, enz., als deze zaken in de woning moeten blijven!

 3. Of het onroerend goed niet beschadigd is
  Er kan veel gebeuren tussen de laatste keer dat u de woning bezocht en het bod heeft gedaan, plus de tijd tussen de twee handtekeningen. Het is dus logisch dat u wilt controleren of het onroerend goed niet is verslechterd of beschadigd en of het in overeenstemming is met wat u heeft gekocht. Controleer of het huis goed is onderhouden en of het geen schade heeft opgelopen.

 4. De verschillende meters aflezen
  Dit is het ideale moment om de verschillende meters zoals water, gas en elektriciteit af te lezen.  Zo kunt u uw respectievelijke contracten bijwerken.
 1.  

Wat te doen als u een probleem constateert bij de bezichtiging vóór de definitieve akte?

Als tijdens de bezichtiging een probleem of schade in het onroerend goed wordt vastgesteld, zoals waterschade of kapotte ramen, is het mogelijk de notaris te vragen de kosten van de reparatie in mindering te brengen op de verkoopprijs van het onroerend goed. Het komt ook voor dat sommige kopers weigeren de verkoopakte te ondertekenen en wachten tot het onroerend goed is hersteld in de staat zoals vermeld in het voorcontract.

 

En als de verkoper dit laatste bezoek weigert?

Weet dat dit bezoek niet wettelijk verplicht is, dus de verkoper heeft het volste recht het te weigeren! Een verkoper die een bezoek aan het huis dat hij verkoopt weigert, kan echter verdacht overkomen. In feite is er geen geldige reden waarom hij niet zou willen dat u het huis dat u koopt, bezoekt. Behalve als er iets te verbergen is.

 

In het kort: 

 1. Doe een laatste bezoek voor de ondertekening van de verkoopakte, om de staat van het onroerend goed te controleren voor de definitieve aankoop.
 2. Controleer of het huis vrij is van enige bezetting en of het volledig is leeggemaakt.
 3. Controleer of alle in het voorcontract genoemde bestanddelen nog aanwezig zijn.
 4. Tijdens dit bezoek kunt u ook de meters aflezen en zien of het huis in dezelfde staat verkeert als tijdens het laatste bezoek.

 

 Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.