France Pro Consult begeleidt u, al sinds jaren, telkens wanneer we ons vragen stellen over afwijkingen en aandoeningen “Is het ernstig? Of niet ernstig?

 

Leer meer over de cijfers met betrekking tot verschillende aandoeningen en over oplossingen om ze te verhelpen.

 

Cijfers over elektriciteit
2/3 van de woningen vertoont tekenen van elektriciteitsonveiligheid. Jaarlijks zijn er 80000 branden in Frankrijk die veroorzaakt worden door elektriciteit.

 

De taak van de diagnosesteller 
De diagnose wordt verdeeld in een honderdtal controle- en meetpunten, wat het mogelijk maakt om de risico’s in te schatten, die de veiligheid van goederen en personen kunnen aantasten.


Afwezigheid van aarding

79% van de eigendommen heeft afwijkingen. Het aarden beschermt tegen indirect contact met elektrische apparaten, door de lekstroomsterkte naar de aarde te leiden.

 

Aanwezigheid van verouderd materiaal
74% van de woningen bevat materiaal dat te oud is (stopcontacten, schakelaars, geleiders…) en dat onvoldoende de veiligheid verzekert. Het materiaal van voor de jaren 1980 wordt meestal beschouwd als verouderd.

 

Afwezigheid van een beveiligingsvoorziening tegen overstroom
Geconstateerd in meer dan 40% van de woningen, afwezigheid van stoppen en hoofdzekeringen, ontoereikendheid van het kaliber. Deze afwezigheid van beveiliging is een van de grootste oorzaken van kortsluiting en brand.

 

Niet-naleven van veiligheidsvoorschriften in badkamers
61% van de badkamers heeft ten minste één onveilig punt afwezigheid van equipotentiale verbinding, ongeschikte elektrische apparaten die zich in de buurt van waterpunten bevinden of die de aanwijzingen van minimale beveiliging niet naleven…


Cijfers over gas
98% van de ongelukken met gas wordt veroorzaakt door verouderde installaties, onvoorzichtig gedrag of de afwezigheid van onderhoud aan de apparaten. Meer dan 2000 vergiftigingsgevallen zijn waargenomen in het seizoen 2014-2015.

 

De taak van de diagnosesteller 
De diagnose gas heeft een dubbel doel: koolmonoxidevergiftiging voorkomen en gaslekken, die brand en explosie kunnen veroorzaken, verhinderen. Deze diagnose maakt het mogelijk om de risico’s die goederen en personen in gevaar kunnen brengen, te identificeren.

 

Staat van de verbindingsbuis
Een van de veel voorkomende oorzaken van ernstig en onmiddellijk gevaar, die een afsluiting ten gevolge heeft, is een slechte staat of ontoereikendheid van de buis die de gasinstallatie (bijvoorbeeld de verwarmingsketel) verbindt met het rookkanaal. Deze laten controleren door een vakman is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel.


Flexibele pijp in slechte staat of verouderd

Met het oog op veiligheid wordt geadviseerd om regelmatig de verbindingspijp in gasinstallaties te vervangen. Hun levensduur kan variëren van vijf jaar voor een rubberen pijp tot levenslang voor een flexibele metalen pijp.


Flexibele pijp 

Onbegrensde bruikbaarheid voor de flexibele metalen pijp.


Kranen met ring als verlengstuk

In onbruik geraakt sinds 1 juli 2015. Deze kranen bevatten een niet-demontabel rubberen aanzetstuk en blijven erg gangbaar. Voor het gasnet worden deze kranen automatisch beschouwd als een ernstig en onmiddellijk gevaar.


Ventilatie van de ruimtes

Ventilatie is noodzakelijk om de goede werking van de gasinstallaties te verzekeren, evenals de afvoer van verbrandingsproducten van de niet-aangesloten apparaten (bijvoorbeeld kookplaten). De aan- en afvoer van lucht moet aanwezig zijn en niet afgesloten worden.


Aansluitingsverbindingen niet afgesloten

Het uiteinde van de gaskraan en van aansluitingsleidingen moet afgesloten worden met een vastgeschroefde of gesoldeerde stop, hetgeen niet altijd het geval is in leegstaande woningen.


Afwezigheid van periodiek onderhoud

Het is verplicht om de verwarmingsketel periodiek te laten onderhouden. Deze jaarlijkse controle blijkt dubbel voordeel te hebben: de controle maakt het mogelijk om niet of slecht functioneren van het apparaat te voorkomen, en dankzij een aangepaste afstelling zorgt de controle voor energiebesparing (van 8 tot 12% volgens het Ademe). Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een vakman.


Hoe te verhelpen?

Sommige afwijkingen kan men gemakkelijk zien aankomen, zoals een afgesloten ventilatie of een verouderde gaspijp. Regelmatig onderhoud van de apparaten zorgt ervoor dat tegenvallers voorkomen kunnen worden.


Cijfers over termieten
In 2015 zijn 3912 gemeenten besmet volgens de FCBA, dat is 700 meer dan tien jaar geleden.

Wanneer de besmetting niet ontdekt en niet op tijd behandeld wordt, kan deze een gebouw aanzienlijk verzwakken.


De taak van de diagnosesteller

De diagnose termieten moet verplicht aangehecht worden aan de verkoopbelofte en aan de authentieke akte, wanneer het eigendom zich in een risicozone bevindt, afgebakend door de prefect. Uitgevoerd als een echt onderzoek door het hele gebouw, bestaat de taak uit het lokaliseren van zichtbare besmettingssporen en van wijzigingen die door termieten zijn veroorzaakt.


Verspreiding voorkomen

Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting te verkleinen:
Een goede ventilatie, met name in vochtige ruimtes, en afwezigheid van klimplanten aan de buitenmuren.


Verspreiding voorkomen

Hout of plantenafval niet in de nabijheid van het gebouw opslaan.


Reactief zijn

Een in elkaar gezakte plank of dak, hout dat hol klinkt, een gebladderd schilderij  of vervormingen achter het behang zijn allemaal tekenen die de aanwezigheid van termieten kunnen verraden. Voordat ze nog meer schade aanrichten, is het beter om contact op te nemen met een gecertificeerd vakman, om de complete diagnose van het eigendom uit te voeren.


Termietenvallen

Zonder het absolute wapen te zijn tegen besmetting, verzekeren deze vallen met aas, die geplaatst worden in de omgeving van het gebouw, toezicht en kunnen zo ze een waarschuwing geven.


Cijfers over huiszwammen
Volgens de FCBA zijn er momenteel 2284 gemeenten geïnventariseerd; dat zijn er 1790 meer dan in 2005. De huiszwam wordt voortaan vermeld in de voorschriften. Voor elke verkoop in een risicozone afgebakend door de prefect moet de koper geïnformeerd worden.

 

Het optreden van de huiszwam heeft te maken met een waterstoornis. De huiszwam kan de structuur van een gebouw flink verslechteren, binnen een tijdsbestek van een à twee jaar, zeker wanneer deze profiteert van gunstige omstandigheden.

 

Bron: http://guide.agendadiagnostics.fr/

 Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

 

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Print artikel

Vindt u dit onroerend goed artikel interessant?

Open dit artikel als .PDF bestand, print het en verzamel het.