Vanaf 1 januari 2023 moeten de 34 miljoen eigenaren van woningen de belastingdienst op de hoogte brengen van de status van elk van hun woonruimtes (hoofdverblijfplaats, tweede woning of leegstaande woning) en, als ze er zelf niet in wonen, de identiteit van de bewoners en de periode van bewoning. Bijgebouwen (parkeerplaatsen, kelders, zwembaden, garages) moeten worden aangegeven bij het onroerend goed waartoe ze behoren.

 

8 van de 10 huiseigenaren  hebben de bewoners van hun onroerend goed aangegeven in 2023

 

Helaas konden belastingbetalers vorig jaar hun onroerende goederen alleen online aangeven, vanuit hun persoonlijke omgeving op de website Impots.gouv.fr. Belastingbetalers die niet erg vertrouwd waren met digitale hulpmiddelen, hadden geen andere manier om deze stap te voltooien.

 

Gevolg: slechts “82% van de huiseigenaren […] hebben de bewoners van hun woningen aangegeven” tegen het einde van het eerste belastingjaar in de zomer van 2023.

 

30 juni 2024:

Dit jaar moet u vóór 1 juli een aangifte van onroerende goederen doen, alleen als u dat vorig jaar niet heeft gedaan of in het geval dat er een wijziging is in de bewoningstatus van een van uw onroerende goederen.

 

Op elk moment van het jaar kunt u de belastingdienst op de hoogte stellen van wijzigingen met betrekking tot een onroerend goed dat u bezit. Bijvoorbeeld:

 

  • een verandering van huurder;
  • een woning die leeg is komen te staan;
  • een woning die niet langer uw hoofdverblijfplaats is;
  • de aankoop van nieuw onroerend goed.

Om eigenaren te herinneren aan hun verplichting om eventuele wijzigingen aan te geven, is er een vragenlijst aan het einde van de online belastingaangifteprocedure. U moet deze vragenlijst verplicht invullen voordat u uw aangifte ondertekent.

 

Vergeet niet dat de aangifte van bewoning dit jaar alleen betrekking heeft op eigenaren die deze aangifte vorig jaar niet hebben ingevuld of van wie de bewoningstatus is veranderd sinds hun vorige aangifte. In dit geval kan de aangifte worden gedaan wanneer dat nodig is, maar niet later dan 30 juni 2024.

 

Goed om te weten:

Als er tussen 2 januari 2023 en 1 januari 2024 een wijziging in de omstandigheden van een van uw onroerende goederen heeft plaatsgevonden, moet u dit vóór 1 juli 2024 aangeven.

 

Herinnering:

De aangifte van bewoning stelt de belastingdienst in staat om de onroerende goederen te controleren waarvoor de eigenaren belasting moeten betalen:

 

  • de onroerendgoedbelasting op tweede woningen;
  • de onroerendgoedbelasting op leegstaande woningen;
  • of de belasting op leegstaande woningen.

 

Wat te doen bij problemen met het gebruik van digitale hulpmiddelen? Papieren formulier:

Na het fiasco van 2023 heeft de belastingdienst onlangs een papieren formulier online geplaatst om eigenaren die niet over internet beschikken, in staat te stellen aangifte te doen voor hun onroerende goederen met woonbestemming.

 

Om deze situatie te verhelpen, heeft de Direction générale des finances publiques (DGFiP – de Algemene Directie Openbare Financiën) een papieren formulier, getiteld “Aangifte van bewoning van woonruimtes door de eigenaar”, online beschikbaar gesteld voor het belastingjaar 2024, meldt Le Particulier. Dit document kan worden gedownload van de website Impots.gouv.fr. Alleen gebruikers die geen toegang hebben tot internet moeten het papieren formulier invullen.

 

U kunt dus voortaan een papieren formulier invullen als u moeite heeft met het gebruik van digitale hulpmiddelen. In april 2024 heeft de belastingdienst een formulier opgesteld, getiteld “aangifte van bewoning van woonruimtes door de eigenaar”, vergezeld van een toelichting om u te helpen deze stap te voltooien.

 

Een aangifteformulier moet worden ingevuld voor elke woonruimte of geheel aan woonruimtes op hetzelfde adres, bewoond door dezelfde bewoners of allemaal leegstaand. Als er bijgebouwen zijn die geen deel uitmaken van de woning, moet er een aparte aangifte van bewoning worden ingevuld.

 

Eenmaal ingevuld moet het formulier worden opgestuurd naar het belastingkantoor waar de woning onder valt.

 

Welke maatregel wordt getroffen in het geval dat u niet voldoet aan de aangifteplicht?

 

Als u niet voldoet aan de verplichting om de onroerende goederen die u bezit, aan te geven, kunt u een boete van €150 krijgen voor elke woonruimte waarvoor de vereiste informatie niet aan de belastingdienst is verstrekt.