“22 jaar geleden kochten wij een woning in Frankrijk met hulp en begeleiding van Thierry Biguet. Zijn organisatie droeg toen de naam: Les Maisons Vertes. Hij kwam destijds nog bij ons thuis op bezoek om de voorbereidingen van aankoop door te nemen. Hij vertaalde voor ons de toepasselijke documenten zoals de voorlopige koopakte, etcetera vanuit de Franse taal naar het Nederlands.

Door deze begeleiding verliep het gehele proces nagenoeg vlekkeloos.

Later, als wij vragen hadden, stond hij telefonisch voor ons steeds met raad en daad klaar. De naam van zijn organisatie was inmiddels veranderd in: France Pro Consult, hetgeen qua groei in zijn  proffesionele aanpak meer de lading dekte.

Nu wij recent besloten om onze woning in Frankrijk te verkopen aarzelden wij niet om hem en zijn organisatie weer om hulp te vragen. Door omstandigheden verliep het verkoop proces een stuk ingewikkelder en moeizamer. Bij elke hobbel, die genomen diende te worden lukte het Thierry steeds met een professionele houding én humor ons daar over heen te helpen. Zonder zijn hulp zou het voor ons vele malen moeilijker zijn geweest om het verkoopproces tot een goed einde te brengen.

Dus op deze plaats willen wij Thierry, en niet te vergeten zijn collega Shelly, erg bedanken voor alle  praktische ondersteuning en adviezen.”

Wouter en Mia