Een paar jaar geleden bezochten wij het kantoor van Thierry om ons te oriënteren op de toekomstige verkoop van ons huis in Gaujac. Dit hebben wij een paar jaar laten bezinken, en in augustus 2018 hebben wij hem weer bezocht om tot een definitief advies- en later verkoopopdracht te komen. Wij hebben zelf vele foto’s en een paar filmpjes aangeleverd, rekening houdend met de adviezen van Thierry en zijn assistente. Het resultaat was een mooie advertentie waar de belangstellenden op de mailinglist van France Pro Consult medio oktober kennis van namen. Ook in het maandblad en op de website werd ons huis onder de aandacht gebracht. Eén van zijn assistentes zorgde voor de vertaling in diverse talen.
Dit resulteerde in 2 belangstellenden, waarvan de 2e in december ons huis bezichtigden, na bemiddeling van Thierry en in intensief overleg met ons. De voorbereiding met de vele foto’s en video’s was blijkbaar zo goed dat na 1 bezichtiging het huis al zo goed als verkocht was. Er volgde nog een maand met het oversturen van veel informatie, afspraken rond de overname van vele roerende goederen, waarbij Thierry ook vele uren hielp om de voortgang en het wederzijds vertrouwen van koper en verkoper te waarborgen. Het compromis de vente is 8 februari, na veel inspanningen van Thierry om de Notaris alles op tijd te laten leveren, in Nederland getekend op een centraal punt. Dat was een heel gezellige avond, met Thierry als regisseur en gespreksleider. Het voorlopig koopcontract was zo goed voorbereid en door gecommuniceerd (en vertaald in het Nederlands) dat het een hamerstuk was. Zijn niet aflatende toewijding gaf zowel ons als de kopers het vertrouwen dat het allemaal goed zou komen.
Alhoewel Thierry ónze makelaar was, heeft hij ook vele uren besteed aan het adviseren van de kopers, erg belangrijk. Het feitelijke passeren van de akte is allemaal door Thierry ‘op afstand’ geregeld, zowel de kopers als wij hebben geen contact met de Franse notaris gehad. Ook heeft zijn kantoor de overgang van de contracten met de nutsbedrijven geregeld.
19 april 2019 heeft de feitelijke overdracht plaatsgevonden, dankzij Thierry zijn alle hobbels genomen en is het huis nu in handen van nieuwe blije eigenaren.


Familie Goedhart