Tussen 2014 en 2018 heeft de heer Biguet onze familie bijgestaan in de verkoop van het huis in Frankrijk. Een lastig en langdurig dossier, dat mede door de volhardendheid en inzet van France Pro Consult en de heer Biguet tot een goed einde is gebracht.
Als je de Franse taal en regelgeving onvoldoende machtig bent, is hulp onontbeerlijk. De heer Biguet heeft veel kennis van de Franse markt en soms complexe lokale wet- en regelgeving. Zijn hulp en uitleg bij de vele procedures en documenten was zeer waardevol en effectief.
Wij hebben het geduld, zijn bereidheid tot het beantwoorden van al onze vragen en de flexibiliteit van de heer Biguet erg gewaardeerd. Wij voelden dat het uiteindelijk goed zou komen, daarin heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld.

Dirk Schoneveld